18.05.21

Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele!

Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Pakkumisel koolitused Hiiumaal

Olime Eesti Vabaharidusliidu partnerid järgmistes projektides:

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2018"

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020"

„Ettevõtlik õppija"

„Õpioskus kui võti õppesse"

 

Toimetaja: HENRI REEDER

Koolituse uudised

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2020

 
Vabaühenduste juhtide arenguprogrammi 2020 raames toimub Hiiumaal
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus (I moodul) ja kolm koolitust+kovisiooni erinevatel teemadel (II moodul).
 
I moodul 
 
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus
 
Toimumisaeg: 4.-5. september kl 9-17, 16 akadeemilist tundi
 
Toimumiskoht: Valgu seltsimaja
 
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse kompetentsikeskus OÜ
 
II moodul
 
Meeskonnatöö (koolitus+kovisioon)  - 18. september 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Kaasamine ja koostöö (koolitus+kovisioon) - 2. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Läbipõlemise ennetamine (koolitus+kovisioon) - 16. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Toimumiskoht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass
 
Koolitaja: Iris Degtjov, psühholoog (MA)
 
Koolitajad: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.  Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste  pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
 
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele. 
 
Iris Degtjov on psühholoog, kes on lisaks psühholoogi tööle tegutsenud erinevates vabaühendustes nii vabatahtliku kui projektijuhina. Omab kogemust koolitajana ja kovisioonide läbiviijana erinevate valdkondade spetsialistidele.
 

 

Koolituse hind: 30 eurot/MTÜ. Kui osaleb 2 inimest ühest MTÜ-st, siis on hind 15 eurot/in

Registreerimine SIIN  28. augustini 2020

Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

 

Arenguprogrammi rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital