9.04.19

Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele!

Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Pakkumisel koolitused Hiiumaal

Toimetaja: HENRI REEDER

Koolituse uudised

« Tagasi

ESFi koolitus: Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Koolitus TOIMUB KEVADEL 2020.

Toimumise koht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass, Vabrikuväljak 1 Kärdla 

Toimumise aeg: kevad 2020

Sihtrühm:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud
  • madala haridustasemega oskustöötajad
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • üldkeskharidusega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolitus toimub koostöös Hiiumaa Ametikooliga, kontaktisik Jane Üksik. 

Koolitus on osalejale tasuta.

Koolituse maht: 40 tundi.

Õppekava

Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Registreeri siin

Lisainfo ja registreerimine:

Kaja Sõrmus, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee 

Jane Üksik tel 5690 7746, jane@hak.edu.ee