9.04.19

Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele!

Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Pakkumisel koolitused Hiiumaal

Toimetaja: HENRI REEDER

Koolituse uudised

« Tagasi

ESFi koolitus: Inglise keel klienditeenindajatele (algtase) Käinas

Toimumise koht: Käina Põhikool
Toimumise aeg: 24. oktoober - detsember 2019
Toimumise päev ja kellaaeg: T kl 18-19.30 ja teine päev nädalas lepitakse kokku esimesel kohtumisel, vastavalt osalejate soovile.
Koolitaja: Maris Varik
Koolituse maht: 40 tundi
Koolitus on osalejatele tasuta.
Sihtrühm:
Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on:

• põhi- või keskhariduseta 

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

 
 
Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.
 
Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel  5345 9558