Turunduse uudised

« Tagasi

Ettevõtte brändisaadik - 3 in 1

Koolituse toimumise aeg: esmaspäev, 25. november 2019
Koolituse toimumise koht:šampanjabaar Kork, Sadama 30a, Kärdla
Koolituse toimumise kellaaeg: 9:00-16:15
Koolitaja Signe Ventsel
Osalustasu: 48 eurot (koos käibemaksuga)
 
Koolituse sihtrühm
Organisatsioonide juhid ja keskastmejuhid. Töötajad, kes tegelevad müügiga ning kuidas läbi iseenda tugeva persooni eristuda konkurentidest, kasvatades seeläbi toote/teenuse müüki.
 
Osad ettevõtjad/ ettevõtte töötajad jäävad oma teenuste ja toodetega silma, kuid osad mitte. Me iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis tekib ettevõttest, kus me töötame. Ettevõtted investeerivad suurematesse turunduseelarvetesse, et toodet/teenust paremini turundada. Tihti aga unustame, et ükskõik mida ja mil viisil meeskond teeb – see on turundus. Vähem on nendes situatsioonides siiani tähelepanu pööratud meeskonnaliikmete persoonibrändi arendamise olulisusele ja sellele, millist mõju avaldab tugeva persoonibrändiga juht meeskonnaliikmetele ja millist mõju meeskonnaliikmed omakorda tööandja brändile ja tarbija brändile.
 
● Kuidas sa tahad, et sind ettevõtte eestvedajana teatakse?
● Tarbija, tööandja ja persoonibränd - milline on nende omavaheline seos?
● Miks on meeskonnajuhil vajadus teadlikult juhtida persoonibrändi?
● Uuringud kinnitavad, et töötajad on kõige paremad värbajad, turundajad ja maine kujundajad ehk brändisaadikud. Kuid, kuidas seda teha?
 
Koolitusseminari eesmärk on anda ülevaade, et iga meeskonnajuht on oma ettevõtte
esimene brändi kujundaja, iga ettevõtte töötaja on teadlikult või vähem teadlikult brändisaadiku rollis ning neil on suur mõjuvõim tööandja brändi turundamisel ja maine loomisel. Lisaks kuidas persoonibrändiga teadlik tegelemine aitab inimestel oma eesmärke ja tulemusi saavutada.
 
Koolitusseminari teemad:
1. Persoonibränd, tööandja bränd ja brändisaadikud - nende omavaheline mõju
2. Milleks ja kellele on persoonibränding ja millised on etapid selle loomisel
3. Brändisaadikud, kui oskuslik looja rääkija
4. Brändisaadikute põhimõtete loomine, kas nad tugevdavad või õõnestavad ettevõtte mainet
 
Ajakava:
9:00- 10:30 koolitus
10:30-10:45 kohvipaus 
10:45- 12:15 koolitus
12:15-13:00 lõuna (kohapeal)
13:00-14:30 koolitus
14:30-14:45 energiapaus
14:45-16:15 koolitus
 
Praktiline ja metoodiline osa:
Inspireerivate lühiloengute järel on praktilised harjutused, et kuuldu koheselt praktiseerida  (persoonibrändi ja brändisaadiku töölehed).
 
Koolitusseminaril osalenud:
1. Mõistavad persoonibrändi kujundamise vajadust ja selle mõju tööandja brändi tugevdamisel.
2. Tekkinud on ühtne arusaam brändisaadiku rollist ja põhimõtetest ettevõtte kontekstis.
3. Teadvustavad brändisaadiku rolli mõjukust, tegelevad antud teemaga teadlikumalt ja sihipäraselt, olles ise väljapaistvad isikud ja head eeskujud meeskonnaliikmetele.
 
 
Miks ma (Signe Ventsel) sellesse lähenemisviisi usun?
● Ettevõtte iga liikme isikliku rolli tunnetamine mainekujunduses suurendab vastutust, tõstab brändi väärtust ühiskonnas ja tõhustab turundust.
● Inimesed ei usalda enam puhast reklaami, vaid lähtuvad brändi mainest ja usaldusväärsusest. Seetõttu peab selle lugu olema inspireeriv ja usutav. Lugu, mida räägivad ja kehastavad kõik selle liikmed. Ükskõik, mis vormis, kanalis või kujul.
● Brändisaadiku põhimõtete loomine saab olla konkurentsieelist toetav inimressursi juhtimine, kuid vaid sel juhul, kui see on strateegiline ja turunduskeskne.
● Luua mõtestatud tegevustega väärtust ja see on suurepärane võimalus eristumiseks!
● Elmari Raadio on oma töötajate nägu.
 
Koolitaja Signe Ventsel
Signe Ventsel on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine, inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi ja erinevaid projekte, õppinud turundust ja hariduse juhtimist, läbi viinud erinevaid koolitusi turundusvallas, inimeste arendamisega seotud teemadel, tuutorlusest ja ettevõtlikkusest.
Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja Naised ettevõtluse ettevõtlusprogrammi koolitaja.
 
Lisainfo Katrin Sarapuu katrin.sarapuu@hiiumaa.ee tel 53415285