Turunduse uudised

« Tagasi

EASi tasuta koolitus turismiettevõtjatele

Turismiettevõtte arenguks ja teenuste arendamiseks väliskülastajatele on võimalus turismiettevõtetel saada EAS'ist ärimudelite arendamise toetust ning seoses turismiasjaliste ümarlauaga korraldab EAS Hiiumaal selleteemalise koolituse tasuta (tavahind organisatsiooni kohta 100€). Toetus on mõeldud turismiga seotud ettevõtetele ning selle eesmärk on uuenduslike tegevustega tekitada väliskülastajates reisimotivatsiooni, parandada ettevõtete majandustulemusi ning kasvatada turismiettevõtte ja ka Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet.

 

Ärimudel on ettevõtja tegutsemismudel käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks. Ärimudeli uuendamine on turismiettevõtja seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust või hoida kokku kulusid ja teenida täiendavat tulu. Projekti lõppedes on taotleja ärimudeli uued teenused müügivalmis ning ettevõtja turundab neid valitud sihtturgudel.

 

Nüüd võetakse turismiettevõtete ärimudelite projekte vastu uutel tingimustel. Taotlejate ring laienes ning toetust saavad taotleda ka riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja vähemalt 36 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud (OÜ, AS, MTÜ, SA jm). Näiteks oodatakse taotlema majutusettevõtteid (v.a eraisiku üüriteenus), muuseume, atraktsioone, spaasid ja veekeskuseid, sadamaid (nii mere- kui ka sisesadamaid), sündmuste korraldajad, spordikeskuseid, aktiivse puhkuse pakkujaid, maaturismi ettevõtteid ja ka sihtkoha organisatsioone.

 

Toetus on mõeldud väliskülastajates huvi tekitavate lisateenuste ja lahenduste arendamiseks. Toetust antakse vähemalt ühele tegevusele alljärgnevast loetelust:

1) teenuse arendamiseks senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile,

2) personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks või

3) unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

 

Hinnatakse arendatava teenuse innovaatilisust, ambitsiooni ja sellega kaasnevat turismitulude mahu kasvu, samuti valitud sihtturu nõudluse potentsiaali. Teenused peavad sobituma ettevõtte kliendistruktuuriga ning teenuste portfelliga.

Toetust antakse jooksva taotlemise alusel kokku mahus 5 miljonit eurot, ühe projekti min toetus on 20 000 ja maksimaalne toetus 200 000 eurot, millele lisandub omafinantseering 40%. Projekti elluviimise periood on 3-18 kuud, kuid hiljemalt peab projekt lõppema 31.08.2023.

Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Registreeri ennast koolitusele siin: http://bit.ly/turismiümarlaud2019

Head turismiettevõtete otsustajad, see koolitus on mõeldud just teile. Ära jäta seda võimalust kasutamata ja tule kohale! Ümarlaua raames on koolitus tasuta. Tallinnas 5.-6. novembril koolitusel osalemine on tasuline (maksumus on 100€ organisatsiooni kohta).

Tallinna koolituse info on leitav siit: https://www.puhkaeestis.ee/et/arimudelite-praktikum-5-6-novembril?fbclid=IwAR2d7vRjSgFcpdH3P047ag5oIXElwCLfuUenSf3IBcjYmPXkBFW21G7qe2g

 

Lisainfo: Jane Jakobson Jane.Jakobson@eas.ee