Uudised ettevõtjale

« Tagasi

Riik avab uue toetuse välismessidel osalemiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo poolt allkirjastatud välismessidel osalemise toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise ja ekspordi kasvu suurendamisele. Toetust saab taotleda alates juulikuu teisest poolest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.
 
„Eesti majanduse käekäik on otseses seoses sellega, kui edukalt suudame eksportida meil toodetud kaupu ja teenuseid. Uutele turgudele sisenemiseks ja väärtusahelas ülespoole liikumiseks on vajalik aidata Eesti ettevõtjatel leida uusi kontakte ja müügikanaleid välismaal," selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo välismessidel osalemise toetamise vajalikkust.
 
Välismessil osalemise toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 50 000 eurot, minimaalne 3000 eurot ning toetuse osakaal projekti kuludes on kuni 80 protsenti.
 
„Ettevõtjatega rääkides oleme saanud tagasisidet, et välismaistel messidel osalemisest on neile uutele turgudele sisenemisel olnud palju kasu," kommenteeris Palo. Samuti analüüsiti Eesti peamiste konkurentriikide rahastusskeeme. Kui Põhjala ja Baltikumi riikides on välismesside riiklik toetamine tavapraktika, siis Eestis sellist toetust seni ei leidunud. „Tänaseni on riik toetanud ainult ühisstendil osalemist. Uus toetus võimaldab aga ettevõtjatel taotleda riigi tuge eraldi messiboksi välja panemiseks ning neil on võimalik osaleda just neile kõige olulisematel erialamessidel," lisas Palo.
 
Taotlusi välismessidel osalemise toetamiseks saab esitada selle aasta jooksul Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu. Taotluste vastuvõtmise alustamisest annab EAS teada oma veebilehel.