Uudised ettevõtjale

« Tagasi

Koolitus Ülevaade maksuseaduste muudatustest. Raamatupidamise aastaaruanne

Toimumise aeg: neljapäev, 07. veebruar 2019

Kärdla, Leigri väljak 5, saal (endine Hiiu Maavalitsuse saal)

Koolitaja: vandeaudiitor Toomas Villems

Koolituse maksumus: 90 eurot + käibemaks, sisaldab õppematerjali, lõuna- ja kohvipause.

Registreerimiseks vajuta siia  

Lisainfo: arenduskeskus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

Ajakava:

09.00 - 10.30  loeng

10.30 - 10.45   kohvipaus

10.45 - 12.15   loeng

12.15 - 13.00   lõuna

13.00 - 14.15   loeng

14.15 - 14.45   sirutuspaus

14.45 - 16.15   loeng

Teemad:

Ülevaade maksuseaduste muudatustest

Näilikest olukordadest äriühingute vaheliste teenuste osutamisel

Dividendid vs töötasu

Muudatused dividendide maksustamisel

Ülevaade käibemaksuseaduse muudatustest

Sõiduautode ja tarbesõidukite maksustamise aspektid

Raamatupidamise aastaaruanne

Kas midagi on raamatupidamise aastaaruande koostamisel muutunud?

Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest:

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringu olemus

Õiglase väärtuse või soetusmaksumus miinus kulum meetodi rakendamine

Materiaalne põhivara

Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetodid

Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine

Parenduste mõiste ja kapitaliseerimine

Kapitali- või kasutusrent

Millal on vaja teha varade allahindlusi

Vara väärtuse test

Vara väärtuse testi tagamaad

Kaetav väärtus

Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus

Tulude raamatupidamislikust kajastamisest

Valmidusastme meetod

Eraldiste moodustamise vajadusest

Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on tehtud raamatupidamise aastaaruannete koostamisel