Uudised ettevõtjale

« Tagasi

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm

Head Hiiumaa naisettevõtjad, olete oodatud osalema Hiiumaa ettevõtlike naiste 2-aastases arenguprogrammis, mille raames toimub üheksa inspireerivat kohtumist Hiiumaa erinevates paikades ning õppereis TTÜ-sse. 

Programmis osalemiseks peab osalejal olema registreeritud äriühing ning 2-aastase programmi omaosalus on 60 eurot (lisandub käibemaks). Registreerimine arenguprogrammi on avatud kuni 02.04.2019, otseviide registreeruma -  http://bit.ly/EVNarenguprogramm

Osalejate arv on piiratud!

Programmis osalejate valiku puhul peetakse silmas, et oleks kaasatud ka noori ja väikese ettevõtluskogemusega naisi. 

 

Miks me seda teeme? 

Hiiumaa valla arengukava 35+ põhjal puuduvad Hiiumaal mikro- ja väikeettevõtete koostöövormid, -kogemused ja -võimekus ning ettevõtjad üksinda ilma avaliku sektori toeta ei suuda neid üles ehitada. Samuti tuuakse arengukavas probleemina välja vähene ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega ning madal noorte ettevõtlikkus. 

Statistikaameti andmetel on Hiiumaal sooline palgalõhe maakondade arvestuses üks suurimaid. 2017. aastal oli kõige suurem palgalõhe Ida-Viru maakonnas – 27,9 protsenti, järgnesid Järva 25,6, Hiiu 25,3, Võru 24,0, Rapla 15,0, Lääne-Viru 14,3 ja Põlva 12,9 protsendiga. Kõige väiksem oli sooline palgalõhe Saare maakonnas – 11,3 protsenti. 

Statistikaameti andmetel olid 2017. aastal Eestis kümnest juhist kaks naised. Lisaks on Eesti naised endiselt meestest rohkem seotud hoolduskohustuste ja heategevusega ning spordivad, osalevad kultuuriüritustel ja muus vabaajategevuses meestest vähem. 

Hiiumaal on probleemiks ettevõtlike naiste vähene võrgustumine. Mujal maakondades on naisettevõtjate klubid ja võrgustikud olemas, mõned näited: Pärnu ettevõtlike naiste klubi, Harku valla ettevõtlike naiste klubi, Lihula ettevõtlike naiste klubi, Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubi, Ettevõtlike Saare naiste klubi, MTÜ Ettevõtlikud naised Raplamaal, Järvamaa Ettevõtlike naiste klubi, BPW-Estonia, Ladies Circle Estonia. 

 

Kuidas on arenguprogramm üles ehitatud? 

Programmi raames käivad Hiiumaa naisettevõtjad 2 aasta jooksul koos 10 korda, mille käigus tutvutakse nii kohalike toodete ja teenustega kui ka kuulatakse esinejaid väljastpoolt Hiiumaad.

Projekt algab BPW Estonia naisteklubi inspiratsioonikoolitusega „Kõik on võimalik". Koolitust viib läbi Ester Eomõis, kes on EBS-i õppejõud ning BPW Estonia president. Koolituse eesmärk on julgustada naisi ettevõtlusega tegelema ning oma ettevõtet edasi arendama. 

Projekti raames kutsutakse külla Saaremaa ettevõtlike naiste klubi, eesmärgiga luua kontakte ning saada ülevaade naabermaakonnas tegutsevatest naisettevõtjatest.  

Projekti lõpus külastatakse Tallinna Tehnikaülikooli, et kuulda ja näha, milliseid koostöövõimalusi pakub ülikool ettevõtetele. 

Programmi jooksul saavad osalejad ülevaate, kuidas oma ettevõtte tooteid ja teenuseid arendada, milliseid asukohapõhiseid ressursse on võimalik kasutada (taimed, loodusvarad, mesi jmt), kuidas jõuda välisturgudele, millised on olnud erinevate valdkondade ettevõtjate raskused ning kuidas neid ületada.  

Programmi kava: 

I kohtumine: Ester Eomõis inspiratsioonikoolitus „Kõik on võimalik" 

II kohtumine: tootedisain. Triibuvineer OÜ töötuba, esineb Mirjam Hunt; 

III kohtumine: turism. Palade Loodushariduskeskus, Huusi Holiday & Spa, Soera Talumuuseum, esineb Ülane Vilumets; 

IV kohtumine: keskkond. Kohtumine Saaremaa ettevõtlike naistega, esineb Eva Truuverk; 

V kohtumine: taaskasutus. MTÜ Jääk ja Praak töötuba, esineb Reet Aus; 

VI kohtumine: ehtekunst. Kaia Saarna ateljee külastus, esineb Mari Ojasaar; 

VII kohtumine: mahetoit. Vaba Aed OÜ tootmise külastus (HIID), esineb Kadri Mets; 

VIII kohtumine: looduskosmeetika. Tahe OÜ töötuba, esineb Pille Lengi; 

IX kohtumine: õppereis Tallinna Tehnikaülikooli 

X kohtumine: lõpetamine 

 

Milline on programmi tulemus?

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi läbiviimise tulemusel tekib Hiiumaale motiveeritud ja teotahteliste naisettevõtjate ametlik võrgustik, kes üksteist toetavad, ettevõtlust edasi viivad ning tänu kellele väheneb saarel sooline palgalõhe. Hiiumaale tekib juurde uusi ettevõtteid ning olemasolevad ettevõtted kasvavad ja arenevad sh luuakse vähemalt üks uus töökoht. Tehakse koostööd teadus- ja arendusasutustega. Noored ettevõtjad saavad julgust ja nõuandeid, et oma ettevõtteid luua ja arendada. Naisettevõtjad peavad oluliseks meid ümbritsevat keskkonda ja selle hoidmist  ning väärindavad kohalikke ressursse. Tänu programmi pidevale kajastamisele, hakkavad sarnaseid väärtuseid hindama ka need ettevõtjad, kes programmis ei osale. 

 

Mis saab pärast arenguprogrammi elluviimist? 

Hiiumaa Arenduskeskus osaleb lisaks partnerina rahvusvahelises projektis LOOM, mille rahastustaotlus on esitatud Hollandi peapartneri poolt märtsi alguses. Positiivse rahastusotsuse korral saame järgmisel kolmel aastal läbi viia ettevõtluse baaskoolituse ja koolitada kokku 30 alustavat naisettevõtjat. Projekti käigus koolitatakse välja ettevõtluse õpetaja ning coach, viimase ülesandeks saab naisettevõtjate edasine toetamine. 

 

Lisainfo programmi kohta: Kaie Sahtel, kaie.sahtel@hiiumaa.ee, 53054053

 

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm on toetatud LEADER meetmest 3 "Uuenduslik kogukond", summas 9347.38 eurot.