Uudised ettevõtjale

« Tagasi

Arenguseminaril tunnustati parimaid

Suuremõisa lossis toimunud ja juba traditsiooniks kujunenud Hiiumaa arenguseminaril osalejad kuulasid põnevaid ettekandeid ja tunnustasid parimaid Hiiumaa ettevõtjaid.

Arenguseminari avaettekandes andis Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma ülevaate majandustrendidest, millega ettevõtjatel oleks kasulik arvestada.

Järgnenud ettekandja Signe Ventsel OÜst Brandmoon jagas teadmisi, mis on persoonibränd, kes on brändisaadikud ja kuidas on võimalik seda ettevõtluse edendamisel kasutada. Kõlama jäi mõte, et tugev persoonibränd annab ettevõtjale võimaluse eristuda ja saavutada sellega konkurentsieelis.

Paneeldiskusioonis osalesid ettevõtjad Elmo Harjak, Andrus Ilumets ja Kulvo Pendra, kes arutlesid selle üle, milline on ja milliseks saab Hiiumaa.

Vallavanem Reili Rand tänas Hiiumaa ettevõtjaid ja kutsus üles jätkuvale heale koostööle, et hoida Hiiumaa lippu kõrgel.

Seejärel tunnustati sel aastal esile toodud tublisid Hiiumaa ettevõtteid. Uus oli avalikkuse kaasamine ettepanekute esitamisel ja hindamiskomisjoni moodustamine tiitli saaja otsustamiseks. Lisandus ka uus tunnustuse kategooria „Hiiumaa mainekujundaja".

„2018. aasta alustaja" tunnustuse sai kalapüügiga ja kala väärindamisega tegelev ettevõtte OÜ Koslapesa. Nomineeritud oli veel 2017. aasta tunnustuse saanud IWeld OÜ.

„2018. aasta investeerija" auväärne tiitel omistati OÜ-le Männaka, kes investeeris mahepõllumajanduslikult peetavate piimalehmade robotlauda valmimisse 1,8 miljonit eurot. Nominendid olid HMPK OÜ (1,2 milj EUR), HTÜ kontsern kokku (0,9 milj EUR), AS DAGÖPLAST (0,8 milj EUR).

„2018. aasta tegija" tippu troonis merekala püügi, kalatoodete valmistamise, püüniste valmistamise ning kala, kalatoodete ja kalastustarvete jaemüügiga tegelev ettevõte OÜ Stonefish. Nominendid olid Korrashoid OÜ, AS Dagöplast, AS M ja P Nurst, HMPK OÜ, DAGOpen OÜ ning TÜ Hiiumaa Tarbijate Ühistu.

Tunnustuse „Hiiumaa ettevõtluse sõber 2018" võttis vastu ettevõtja ja väga pikalt Hiiumaa ettevõtjate huvide eest seisja – Tanel Malk. Nominendid olid André Abner ja Sander Kopli.

„Hiiumaa mainekujundaja" tunnustuse pälvis jõulise arenguga silma paistnud Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ. Nominendid olid veel AS Dagöplast ja DAGOpen OÜ.

Tiitliga „Kogukonna tegija 2018" pärjati olulise panuse eest saare kogukonnale MTÜd Kärdla Kohvikutepäev. Nominendid olid veel Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ, MTÜ Kassari Hõng, MTÜ Jaanika Jalgpallikool, MTÜ Soonlepa Arenduskeskus, MTÜ Orjaku Külaselts, MTÜ Hiiumaa Käsitööselts, MTÜ Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu (Nelja Nurga galerii), Hiiumaa Merepääste Selts MTÜ, Luidja Tsirkusetalu, MTÜ Baabad.

Hiiumaa Ettevõtjate Liit andis välja traditsiooniliselt kaks tunnustust.

Tiitliga „Aasta tegu" soovib liit tuua esile neid tegusid, millel on eelneval aastal olnud nii maakonna kui ettevõtlussektori jaoks oluline roll. 2018. aasta teo tiitel omistati Veeteede Ametile Rukki kanali süvendustööde eest.

Tiitliga „Väike ja visa" pärjatakse väikeettevõtteid, kelle käibenumbrid ei ole võrreldavad suurte ettevõtetega ning kelle igapäevane tegutsemine võib olla üsna märkamatu, kuid kelle tooted ja teenused on väga vajalikud nii teistele ettevõtjatele kui elanikkonnale. 2018. aasta tiitel "Väike ja visa omistati OÜ-le Wattampex.

 

Edu ning õnnestumisi kõikidele ettevõtjatele! Hiiumaa Arenduskeskus tänab võõrustajaid, osalejaid, meeskonda.

 

Foto: Irina Tammis