Uudised ettevõtjale

« Tagasi

Alustati Loov Hiiumaa strateegia ja tegevuskava koostamist

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus ja Loov Eesti eestvedamisel kohtusid 4. aprillil Hiiumaa loomeinimesed ekspertide Ragnar Siili ja Virgo Sillamaaga, kes üheskoos panid alguse Hiiumaa loomemajanduse strateegia ja tegevuskava koostamisele.

 

Kavas on koostada Loov Hiiumaa strateegia ja tegevuskava, mille valmimine on planeeritud käesoleva aasta augustisse. „Hiiumaa on Eestis esimene maakond, kus algatati maakonna kui terviku loomevaldkonna strateegiline kavandamine" nentis Ragnar Siil.

 

„Pea paarikümne aktiivse osavõtja ühisarutelu tulemusel tõdeti, et loomemajandus on kitsas valdkondlik mõiste, mis toimib koostöös teiste valdkondadega, nii saigi kokku lepitud, et vaadeldakse temaatikat terviklikumalt koostoimes kultuuri, elukeskkonna, majanduse ning külastuskeskkonnaga ja otsapidi seotult ka haridusega. Osalejad tõid välja mitmed kitsaskohad või väljakutsed, millega loovettevõtjatel tuleb kokku puutuda ja samuti sõnastati esmased ootused, mis tulevikus peaks olema teisiti kui praegu." võttis seminari kokku Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu.

 

Pärast seminari läbiviimist pidasid eksperdid diskussioone Hiiumaa Muuseumis Helgi Põlloga ning Tüüne-Kristin ja Urmo Vaiklaga loomeresidentuuris Kordon.

 

Järgmine Loov Hiiumaa strateegiat käsitlev seminar toimub juba 23. aprillil õppereisi raames Tallinnas. Edaspidi toimuvad taas kaasamisseminarid Hiiumaal. Strateegia koostamisse oma panuse andmisse on oodatud kõik vallavalitsuse liikmed, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed, loomemajanduse valdkonna inimesed ja kõik teised valdkonna huvilised. Ainult üheskoos kokku leppides suudame me teha plaani, mis on teostatav ja hiidlaste vajadusi arvestav.

  

Esimest seminari juhtis ning strateegiat ja tegevuskava koostab rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert Ragnar Siil, kes on ühtlasi Creativity Lab'i asutaja ja juhtivpartner. Lisaks on kaasatud protsessi mitmeid teisi valdkondade asjatundjaid, nagu Virgo Sillamaa, Eva Leemet jt.

 

Loov Hiiumaa strateegia Hiiumaa Arenduskeskuse poolne koordinaator on Katrin Sarapuu.