Uudised kodanikuühendusele

Vabaühenduste tunnustamine 2019

Otsime Hiiumaa tublimaid kodanikke, vabaühendusi, ettevõtteid ja muid organisatsioone, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja viimase aasta jooksul ühiskonnas midagi head teinud, olgu tegu ise ükskõik kui suur või väike. Soovime esile tõsta ja tunnustada inimesi ning organisatsioone, kes muudavad meie kodukoha elu paremaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Kandidaate saavad esitada kodanikuühendused, omavalitsus, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad ankeedis avalikustada. 

Kandidaate sai esitada kuni 12. novembrini 2019

Tunnustused antakse üle 26. novembril kl 16 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas.

 

2019 tunnustamise kategooriad ja esitatud kandidaadid:

Parim kodanikuühendus – tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2019. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile kui ainult oma liikmeskond.

Esitatud kandidaadid:

 • Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühing, Helve-Esta Sillamaa
 • Ühendus Kodukant Hiiumaa (esitatud 2 korda)
 • Sõle Segajad MTÜ
 • Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker

Uuenduslik algatus/võimas tegu – tunnustus antakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi või pikemaaegselt toimunud tegevuse eest, mis sel aastal eriti võimsa hoo on sisse saanud.

Esitatud kandidaadid: 

 • MTÜ Hiiumaine Toit – Hiiumaa Saatkonna avamine Telliskivi loomelinnakus (esitati tunnustamisele kolmel korral);
 • Lasteaed Vigri liikumisrada ja Siret Põllu;
 • Jääkala festival,
 • Emmaste tenniseväljaku renoveerimine,
 • Jausa vesiveski taastamine,
 • Käina alevikus Padarimäe arendamine;
 • Tennise uus algus Lõuna-Hiiumaal ja
 • Puidust mänguelementide-skulptuuride rajamine Kärdla rannaparki.

Koosmeelekandja – tunnustus antakse kodanikuühendusele, kelle koostöö algatus on kandnud head vilja. On lahendatud kohalikke probleeme, tehtud sektorite vahelist koostööd.

Esitatud kandidaadid:

 • Margit Pruul ja MTÜ Hiiumaine Toit
 • Loode-Hiiumaa külade selts
 • Pühalepa Naistekoda
 • Sõle Segajad
 • Motoklubi Randröövel
 • Matkaklubi Muku

Pärandikandja – tunnustus antakse kodanikualgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, saavutanud laia sotsiaalse mõju ja kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna mitme põlvkonna liikmeid.

Esitatud kandidaadid: 

 • Kaido Teller
 • Jaan Pomerants
 • MTÜ Hiiumaa Käsitööselts ja Nele Eller
 • Helgi Taelma 
 • Aare Ristmägi

Parim vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Esitatud kandidaadid:

 • Tõnis Ülemaantee
 • Liisi Ülemaantee
 • Elle Üksik
 • Eda Tärk
 • Helle-Mare Kõmmus
 • Jan Ignahhin
 • Ülo Tuisk
 • Heli Üksik
 • Aili Kibuspuu
 • Endel Lepisto 
 • Inge Talts

Hooliv kodanik – tunnustatakse kodanikku, kes igapäevaselt märgates abivajajat, toetades ja hoolides kodanikest enda ümber, on andnud suurema panuse kui ühiskond talt ootab.

Esitatud kandidaadid:

 • Aare Ernes
 • Harda Roosna

Kodanikuühiskonna toetaja – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale, osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Esitatud kandidaadid:

 • aktsiaselts Sportland Eesti
 • Tuuli Tammla

 

Lisainfo:  Kaja Sõrmus, Hiiumaa Arenduskeskus, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Tunnustamist korraldab ja rahastab Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.