Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Selgusid kogukondliku turvalisuse toetusvooru toetuse saajad

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta toetusvooru tähtajaks esitati Hiiumaa vallavalitsusele seitse taotlust. Taotletav toetuse kogusumma oli 20 764 eurot. Taotluste rahastamiseks on maakonnale eraldatud 11 000 eurot. Taotlusi hindasid Hannes Aasma Päästeametist, Moonika Raudsepp PPA-st, Piret Sedrik ja Karin Kokla Hiiumaa Vallavalitsusest. Hindamise tulemusena tehti Hiiumaa Vallavalitsusele ettepanek toetada viit taotlust. Ettepanek kinnitati vallavalitsuse 13. detsembri 2018 istungil.

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse summa

MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing

Veeohutuse koolitus kõikidele Hiiumaa koolide 7. klasside õpilastele

1753,2

MTÜ Sõru merekooli selts

Turvaline mereharidus

3500,0

Kõrgessaare Tuletõrje Selts MTÜ

Vabatahtlike päästjate varustuse soetus

2102,6

Putkaste Külaselts MTÜ

Putkaste küla kodud nähtavaks ja turvaliseks

2984,2

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ

Turvaline Hiiumaa küla

660,0

 

Kaja Sõrmus

SA Hiiumaa Arenduskeskus

taotluste menetleja