Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

KOP kevadvoorust sai toetust 10 taotlust

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta kevadvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 21 taotlust, neist kogukonna arengu meetmesse 8 taotlust ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 13 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma on 47 449 eurot. Kevadvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 18 906 eurot.

Kaks taotlust ei vastanud nõuetele. Komisjon hindas 19 taotlust, millest 10 said toetust.

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on komisjoni ettepaneku kinnitanud, otsused on taotlejatele välja saadetud.

Toetuse saajad 2021 aasta kevadvoorus on:

Taotleja

Taotluse nimi

Toetussumma

  1. Külaselts MUHV

Uue külakiige valmistamine ja paigaldamine Harju-Rätsepa tuuliku juurde

1 576,00

  1. Klubi Pühalepa Vanamehed

Hiiumaa mereajaloo 5. kogumiku väljaandmine

 

2 000,00

  1. Hiiumaa Lastekaitse Ühing

Puuhobu 2021

 

2 776,50

  1. Hiiumaa Käsitööselts MTÜ

Suvine käsitöö- ja omatoodangu laat 2021

 

1 908,32

  1. MTÜ Suuremõisa Loss

Suuremõisa lossi peasaali akustika parandamine

3 567,44

  1. Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ

Koostöö külakogukondade ja omavalitsuse vahel tagab piirkonna arengu

 

1 449,70

  1. MTÜ Emmaste Puhkpilliorkester

Hiiumaa XV Puhkpillipäevad 6.-8.8.2021

 

1 079,20

  1. MTÜ Putkaste külaselts

Hiiumaa 3. Öölaulupidu

1 726,56

  1. Hiiumaa Käsitööselts MTÜ

Kassa- ja laoprogramm koos seadmetega

1 971,35

  1.  MTÜ Hiiumaa haridusselts

Hiiumaa Vabakooli logode ja stiiliraamatu väljatöötamine

800,00

 

Kokku:

18 855,07

 

Kaja Sõrmus

KOP menetleja