Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides ning piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 1. aprilliks 2019 kl 16.30 Hiiumaa Arenduskeskusele aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on kättesaadavad Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehel.

 

Programmi tutvustatakse ka laupäeval, 16. märtsil kell 11 Kuri seltsimajas toimuval MTÜde ümarlaual.

Registreerimine kuni 15. märtsini tel 5345 9558 või kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee