Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor 2019

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 000 eurot.

Taotlusvoor avatakse 10. mail 2019 ja taotluste esitamise tähtpäev on 10. juuni 2019 kell 16.30

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 10. juuni 2019 kuni 1. september 2020.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee, märksõna: TUR19 toetusvoor.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Hiiu maakonnas on alates 2018. aastast Hiiumaa vallavalitsus.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, e-post kaja.sormus@hiiumaa.ee, telefon 5345 9558

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Kogukondliku turvalisuse 2018-2020 maakondlike toetusvoorude üldtingimused

Kogukondliku turvalisuse 2019 Hiiumaa taotlusvooru üldtingimused

Hindamismetoodika

Taotlusvorm 2019

Eelarve vorm 2019

Sisuaruande vorm 2019

Kuluaruande vorm 2019