Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor on avatud

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 1. oktoobril 2018 ja taotluste esitamise tähtpäev on 1. november 2018 kell 16.30

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 1. november 2018 kuni 1. oktoober 2019.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee, märksõna: TUR18 toetusvoor. Taotlusvormid on leitavad vallavalitsuse veebilehel. 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Hiiu maakonnas on alates 2018. aastast Hiiumaa vallavalitsus.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, e-post kaja.sormus@hiiumaa.ee, telefon 5345 9558

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Kogukondliku turvalisuse 2018-2020 maakondlike toetusvoorude üldtingimused

Kogukondliku turvalisuse 2018-2020 Hiiumaa taotlusvooru üldtingimused

Taotlusvorm 2018

Eelarve vorm 2018

Sisuaruande vorm

Kuluaruande vorm 2018