Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Kiitkem tublimaid kodanikke ja vabaühendusi

Otsime Hiiumaa tublimaid ja aasta jooksul enim silma paistnud kodanikke ja vabaühendusi, kes väärivad tunnustust. Kandidaate saavad esitada kodanikuühendused, omavalitsus, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad ankeedis avalikustada. Ettepanekuid ootame kuni 14. novembrini 2018. Esitamise ankeedid leiad altpoolt iga kategooria alt. Ärge olge kiitusega kitsid!

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on tänavuse Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

Maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel toimuvad Ühisnädalal igas maakonnas tunnustussündmused silmapaistvate kodanikuühenduste, ettevõtmiste ja nende eestvedajate tänamiseks ning esiletõstmiseks.

Hiiumaa parimate tunnustamine toimub 27. novembril 2018. a  algusega kl 16 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas.

2018 a tunnustamise kategooriad:

Parima kodanikuühenduse 2018 tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2018. a on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Uuenduslik algatus 2018 tunnustus antakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Koosmeelekandja 2018 tunnustus antakse kodanikuühendus(te)ele, kelle koostöö  algatus on kandnud head vilja. On lahendatud kohalikke probleeme, tehtud sektoritevahelist koostööd.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Pärandikandja 2018 tunnustus antakse kodanikualgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, on saavutanud laia sotsiaalse mõju ja, kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna erinevate  põlvkondade liikmeid.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Parim vabatahtlik organisatsioon 2018 - tunnustatakse ettevõtet või  avaliku sektori asutust, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Parim vabatahtlik 2018 - tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna  sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Kodanikuühiskonna toetaja 2018 - tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Hooliv kodanik 2018 – tunnustatakse kodanikku, kes igapäevaselt märgates abivajajat, toetades ja hoolides kodanikest enda ümber, on andnud suurema panuse kui ühiskond talt ootab.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Lisainfo:  Kaja Sõrmus, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ konsultant, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Tunnustamist korraldab ja rahastab Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.