Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Kiire interneti küsitlus

Hiiumaa vald soovib kiirendada lairibavõrgu hiidlasteni jõudmist ja kogub veebiküsitlusega kokku andmed, et hiidlaste soovid korraga sideettevõttele üle anda.
 
Enne, kui sideettevõtja hakkab lairibavõrku rajama, on tal kohustus omanikult liitumissoovi küsida. Seega ei kohusta käesolevas küsitluses antud vastused liituma kiire interneti juurdepääsuvõrguga.
 
Vastata saab järgneval lingil: bit.ly/2l30M03
 
Kiire internetiga liitumise võimaluse loomine 
 
Eesti valitsus on loonud toetusmeetme järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamiseks, et vähendada digitaalset lõhet linna ja maapiirkondade vahel ning mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist.
Tehnilise järelevalve amet korraldab avaliku konkursi, mille eesmärk on leida üks toetuse saaja (juriidiline isik), kes ettenähtud 20miljonilise toetuse abiga looks maksimaalselt 5 aasta jooksul võimalikult paljudele majapidamistele võimaluse liituda juurdepääsuvõrguga, mis oleks tehniliselt võimeline pakkuma allalaadimiskiirust 1 Gbit/s. Konkursi tähtaeg on 14.09.2018.
Eesmärk on aidata kaasa juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist piirkondades, kus 
a) praegu teenus puudub 
või 
b) ei ole piisavalt kvaliteetne 
ning 
c) kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul (nn valge ala)
Juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristuga liitumise võimaluse loomine tähendab juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu lõpp-punkti rajamist vähemalt aadressiobjekti kinnistuspiirini või selle vahetusse lähedusse ilma liini välja ehitamiseta. Kahe või enama korteriga elamu puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist kortermaja üldkasutatavasse ruumi või selle puudumisel kortermaja kinnistupiirini ilma majasiseste liinide välja ehitamiseta. Paaris- või ridamaja puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist aadressiobjekti kinnistupiirini ilma liinide välja ehitamiseta.
Avaliku konkursi käigus valitavale juriidilisele isikul on kohustus rajada juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristuga liitumise võimalus võimalikult paljudele abikõlblikus sihtpiirkonnas (valge ala) asuvatele aadressiobjektidele. 
 
Abikõlblik sihtpiirkond moodustub aadressiobjektidest, kus 
a) puudub vähemalt 30 Mbit/s allalaadimiskiirust võimaldav juurdepääsuvõrk 
ja 
b) kuhu seda ettevõtete poolt järgmise 5 aasta jooksul ehitada ei plaanita.
Projekti raames tuuakse valguskaabel soovi avaldanute kodudesse, kusjuures hoonesse sisse toomine ei tohi maksta üle 200 euro. 
Tegemist on siiski ainult kaabliga, see tähendab, et luuakse võimalused teenuse kasutamiseks.
Teenust saab hiljem valida vähemalt kolme pakkuja vahel. Teenusepakkujad selguvad, kui paigaldustööd on läbi. 
Oluline on teada, et hoonesse sisse tuuakse kaabel ainult nendele, kes sellest ehitusfirmale teada annavad. Ehitusfirmal on kohustus piirkonnas, kus parasjagu kaevetööd toimuvad, majapidamistest kirjalikult küsida, kas on soovi liituda ja informeerida, et selle eest tuleb tasuda kuni 200 eurot. 
Hilisematele liitujatel on see võimalus samuti, kuid turuhinna alusel. 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on Hiiumaal ca 4500 aadressi, millel kas praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne (interneti allalaadimiskiirus väiksem kui 30 Mbps).
Hiiumaa vald soovib kiirendada lairibavõrgu hiidlasteni jõudmist ja kogub kokku andmed, et hiidlaste soovid korraga sideettevõttele üle anda. 
Selleks on avatud „Kiire internetiga liitumise küsitlus"   bit.ly/2l30M03  
Küsimustiku viite leiab nii valla ja kui arenduskeskuse veebilehelt.  
23.07.2018 seisuga  on küsimustikule vastanud 225 inimest. 
Täpsem info toetusmeetme kohta https://www.tja.ee/et/lairiba