Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2020

 
Vabaühenduste juhtide arenguprogrammi 2020 raames toimub Hiiumaal
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus (I moodul) ja kolm koolitust+kovisiooni erinevatel teemadel (II moodul).
 
I moodul 
 
MTÜ katusorganisatsioonide arenguvajaduste analüüsi ja arengu planeerimise koolitus
 
Toimumisaeg: 4.-5. september kl 9-17, 16 akad tundi
 
Toimumiskoht: Valgu seltsimaja
 
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse kompetentsikeskus OÜ
 
II moodul
 
Meeskonnatöö (koolitus+kovisioon)  - 18. september 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Kaasamine ja koostöö (koolitus+kovisioon) - 2. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Läbipõlemise ennetamine (koolitus+kovisioon) - 16. oktoober 2020 kell 16-19, 2+2 akad tundi
 
Toimumiskoht: Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklass
 
Koolitaja: Iris Degtjov, psühholoog (MA)
 
Koolitajad: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.  Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste  pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
 
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele. 
 
Iris Degtjov on psühholoog, kes on lisaks psühholoogi tööle tegutsenud erinevates vabaühendustes nii vabatahtliku kui projektijuhina. Omab kogemust koolitajana ja kovisioonide läbiviijana erinevate valdkondade spetsialistidele.
 

 

Koolituse hind: 30 eurot/MTÜ. Kui osaleb 2 inimest ühest MTÜ-st, siis on hind 15 eurot/in

Registreerimine SIIN  12. augustini 2020

Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

 

Arenguprogrammi rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta