12.08.19

Kontoriruum Kärdlas

Projektikonkurss Ettevõtlik Hiidlane

 

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: HENRI REEDER
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

Suhtlemine pressiga 20.-21. november 2018

KOOLITUS HIIUMAAL Kärdlas Tuuru majas 
 
Koolituse sisu:
Eduka suhtluse baasoskused, erinevate kommunikatiivsete olukordade ära tundmine ja ülevaade nende lahendamiste praktikatest. Ülevaade kuulamise ja vastamistehnikate baasoskustest; ülevaade enda mitteverbaalsetest (nt kõne eripärad, iseloomulikud kehaliigutused jne) eripäradest; ülevaade konflikti- ja selle lahendamise tüüpidest ja läbirääkimiste strateegiatest.
Ülevaade kommunikatsioonimudelist; allika õigustest ja kohustustest ajakirjaniku ees ning ajakirjaniku kohustustest ja õigustest allika ees; harjutatakse suhtlust ajakirjanikuga nii konflikti- kui ka tavasituatsioonis; viiakse läbi videotreeningud erinevate suhtlusolukordade analüüsiks.
 
16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva)
20. ja 21. november 2018
Osalustasu. 48 eurot sh käibemaks 8 eurot
Aadress: Vabrikuväljak 1, Kärdla
 
Registreeru siin   Tähtaeg 14.11.2018
 
Koolituse osaleja:
- mõistab kommunikatsioonitöö kasulikkust väikeettevõttele ning tunneb peamisi kommunikatsioonitöö
valdkondi;
- oskab luua oma ettevõttele sihtrühmapõhiseid sõnumeid oma toodete / teenuste eristamiseks.
- teab avaliku esinemise põhitõdesid koos praktiliste ja personaalsete soovitustega oma ettevõtte näol;
- omab teadmisi edukast meediasuhtlusest;
- oskab käituda kriitiliste olukordade puhul nii meediatöö kui ka oma ettevõtte sihtrühmade osas.
 
Ajakava
20.november 2018
10.00-11.30 Sissejuhatus kommunikatsioonivaldkonda ehk sõnumite konkurents meie ümber
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Sihtrühmade määratlemine ning turunduskanalite valik. E-kanalid ja sotsiaalmeedia..
13.15-14.00 Lõuna (hinna sees)
14.00-15.30 Sihtrühmapõhiste sõnumite koostamine oma toodete / teenuste eristamiseks. Sõnumite testimine grupitööna.
15.30-15.45 paus
15.45-17.15 Avalik esinemine, esinemise liigid ja põhitegurid
 
Teemad: 2.päev. 
21.november 2018
09.00-10.30 Meediaintervjuu eripärad, suhtlus ajakirjanikega
10.30-10.45 Paus
10.45-12.15 Uudise kriteeriumid ja meediasuhtluse põhireeglid. Ajakirjanduseetika koodeks paberil ja praktikas
12.15-13.00 Lõuna (hinna sees)
13.00-14.30 Kommunikatsioon, sh meediatöö kriisiolukordades. Kriisikommunikatsiooni põhireeglid.
14.30-14.45 Paus
14.45-16.15 Koolituse kokkuvõte, käsitletud teemade põhireeglite kordamine
 
Koolitaja: 
Illari Lään on Eesti Lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht. Ta on töötanud Tartu Ülikooli kommunikatsioonitalituse juhatajana, vastutanud kogu ülikooli kommunikatsioonivaldkonna eest kõige laiemas tähenduses. Illari kaitses 2004. aastal ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis teadusmagistritöö ülikooli sisekommunikatsiooni teemal. Varasemalt on Illari Lään töötanud erasektoris, sh Eesti esimeses eraraadiojaamas Raadio Tartu saatejuhi ja toimetajana. Illari Lääne kommunikatsioonivaldkonna koolituste kogemustepagas hõlmab enamike kommunikatsiooni alaliikide käsitlemist. Kommunikatsiooniteemalised koolitused on Illari Lääne kokku viinud peamiselt avaliku sektori organisatsioonidega, sh kõrgkoolid ja ülikoolid, kutseõppeasutused, gümnaasiumid, lasteaiad, hooldekodud, spordiklubid ja -seltsid, Maa-Amet, Haridus- ja Teadusministeerium, erinevad sihtasutused jt organisatsioonid.

 

Registreeru siin   Tähtaeg 14.11.2018

Koolitus on ettevõtetele vähese tähtsusega abi.

Lisainfo: Katrin Sarapuu katrin.sarapuu@hiiumaa.ee tel 53415285

Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele! Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta