Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Persooni- ja brändisaadikute koolitusseminar

Aeg: september 2019

Koht: Maavalitsuse II korruse saal, aadressil Leigri väljak 5, Kärdla.

Registreeru koolitusele siin - http://bit.ly/persooni-jabrandisaadikutekoolitus.

Koolitusseminari hind: 85 eurot + km%.
NB! Koolitus toimub juhul, kui koolitusgrupp komplekteerub. Koolitusgrupi suurus on piiratud.

Osad ettevõtte töötajad ja juhid jäävad oma teenuste ja toodetega silma, kuid osad mitte. Osad inimesed on tuntud, osad vähem tuntud. Me iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis meist tekib.
Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus Sa tegutsed? Kuidas eristuda samas valdkonnas tegutsevate inimestega?
Kuidas eristuda ettevõtte brändisaadikuna, et jõuda oma soovitud klientideni? Milliste sõnadega kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud? Kuidas soovid, et sind tuntakse?

Lühitutvustus
Iga ettevõtte juht on oma ettevõtte esimene brändi kujundaja ning tal on suurim mõjuvõim turundamiseks. Iga ettevõtte töötaja on parim brändisaadik, kes kujundab ettevõtte mainet, loob väärtust tootele/teenusele, oskab teadlikult lähtuvalt eesmärgist rääkida lugusid ning luua tootele/teenusele sotsiaalset väärtust. Turundada ettevõtte tooteid/teenuseid läbi persooni/läbi töötajate, siis on selge ja oluline eristumise koht.
Kuid selleks, et töötajad brändisaadikud oleksid, siis esmalt tuleks tööandjal väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele ja töötaja peaks oskama defineerida väärtuspakkumist kliendile, et tekkiks win-win olukord. Lisaväärtusena saavad töötajad kujundada ka seeläbi iseenda persoonibrändi. Töötajate ja juhi jaoks on persoonibrändiga tegelemise vajalik, sest välja peab tulema selge seos tegevusvaldkonna ja nende vahel. Tegevused peaksid rääkima tugevamini, kui sõnad. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis, kasvatab äri, toob tegevustesse uusi võimalusi ning aitab eristuda.
Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, keda tuntakse!

Läbitavad teemad
1. Juhi/töötaja persoonibränd
Räägime persoonibrändi olemusest. Alusta mõtlemist endast, kui persoonibrändist. Juht, kui tugeva persoonibrändi hea eeskuju. Kuidas luua ja tugevdada persoonibrändi? Millised on persoonibrändi eneseturunduse võimalused ja tööriistad? Kuidas töötajate persoonibrändi arendamine aitab ettevõttel eesmärke saavutada? Kuidas tugev persoonibränd aitab eristada toodet/teenuse müüki kliendile?
2. Töötaja, kui organisatsiooni brändisaadik
Kas sinu töötajad on organisatsiooni brändisaadikud, kus nad töötavad? Või siis ikkagi ei ole? Mida annab organisatsioonile juurde töötajatest brändisaadikute tuumiku olemasolu (turunduses, tööandja brändi kujundamisel, toote/teenuse müümisel)? Kuidas läbi kõrgema seotuse loomise mõjutada eesmärkide saavutamist? Milline on tööandja väärtuspakkumine töötajale? Väärtused, kuid vundament brändisaadikute aukoodeksile. Kuidas tekitada tööandja väärtuspakkumisest konkurentsieelis? Kuidas antud win-win olukord mõlemale osapoolele uut väärtust loob? Kuidas organisatsiooni töötajad sotisaalset väärtust luua saaksid? Kuidas organisatsiooni töötajad, kui brändisaadikud saavad kujundada ka iseenda persoonibrändi?

Koolitusseminaril osalenud
1. Mõistavad persoonibrändi kujundamise vajadust, tegelevad antud teemaga teadlikumalt ja sihipäraselt
2. Oskavad teadlikult tegutsedes persoonibrändi arendamise kaudu eristuda toote/teenuse müümisel
3. On teadlikud brändisaadiku põhimõtetest ning kasutavad teadmisi eesmärkide saavutamisel ja tööandja brändi tugevdamisel

Koolituse sihtrühm
Organisatsioonide juhid ja keskastmejuhid. Töötajad, kes tegelevad müügiga ning kuidas läbi iseenda tugeva persooni eristuda konkurentidest, kasvatades seeläbi toote/teenuse müüki.

Koolitaja Signe Ventsel
Signe Ventsel on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine, inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi ja erinevaid projekte, õppinud turundust ja hariduse juhtimist, läbi viinud erinevaid koolitusi turundusvallas, inimeste arendamisega seotud teemadel, tuutorlusest ja ettevõtlikkusest.
Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja Naised ettevõtluse ettevõtlusprogrammi koolitaja.

Kontaktisik
Liis Remmelg
liis.remmelg@hiiumaa.ee
5055709


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta