Uudised

« Tagasi

Otsime oma meeskonda ettevõtluskonsultanti

OTSIME OMA MEESKONDA ETTEVÕTLUSKONSULTANTI

KELLE PÕHIÜLESANDEKS ON ALUSTAVATE ETTEVÕTJATE TOETAMINE

 

Ootame Sinu CV´d koos palgasooviga kuni 31. august 2020 aadressile liis.remmelg@hiiumaa.ee

 

Ootame sind kandideerima, kui sind iseloomustab:

 • väga hea suhtlusoskus ja initsiatiivikus
 • sihikindlus ja järjepidevus eesmärkide saavutamisel
 • hea analüüsi ja ajajuhtimise oskus
 • rõõmsameelsus, avatus ja erialane uudishimu ettevõtlusmaailma vastu
 • tahe Hiiumaa ettevõtluskeskkonda arendada

 

Sinu kogemustepagasis on:

 • aktiivselt ettevõtjaks olemise kogemus
 • eelnev kogemus kokkupuutel äriklientidega
 • projektide ja eelarve juhtimise kogemus
 • teadmised ettevõtlusvaldkonnast ja Euroopa Liidu struktuurfondidest
 • hea inglise keele oskus

 

Töö kirjeldus:

 • potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate nõustamine asutamisprotseduuridel, äriplaani ja finantsprognooside koostamisel, toetusvõimaluste ja partnerite leidmisel ning arendusplaanide hindamisel
 • ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arengut toetavate projektide ning ürituste algatamine, turundamine ja korraldamine
 • kontaktvõrgustiku, info- ning andmebaaside haldamine ja lepingute ning projektidega seotud aruandluse koostamine
 • aktiivne suhtlus koostööpartneritega

 

 • Omalt poolt pakume sulle võimalust teha koostööd juba tegutsevate ettevõtetega ning olla neile vajalik vastaspool vajaduste kaardistamisel ja informatsiooni jagamisel. Sind ootab põnev ja vaheldusrikas töö ning tore ja toetav kollektiiv.

Lisainfo: +372 5055709 või liis.remmelg@hiiumaa.ee

 

Hiiumaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 170 spetsialisti ja konsultandi. Pakume nõustamist ja/või arenguvõimalusi ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu piirkonna konkurentsivõimet tõstvaid projekte.


Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine