12.08.19

Kontoriruum Kärdlas

Projektikonkurss Ettevõtlik Hiidlane

 

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: HENRI REEDER
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Koolitus: Logistika ja tarneahela juhtimine praktikas. 08 jaanuar 2019

8. jaanuaril 2019 Tuuru majas Kärdlas

Täienduskoolitus on praktilise suunitlusega, kuidas korraldada tegevust nii, et kõik võimalikult kuluefektiivselt ja paindlikult sujuks. Mis on logistika ja tarneahela peamised trendid, turu arengusuunad, hinnakujunduse mõjurid jms.
Registreerimine https://surveer.com/s/W49FY33P Tähtaeg 02.01.2019
 

08.30 – 09.00

Kogunemine ja tervituskohv

Tutvustus ja õppepäeva ülevaade

09.00 – 10.15

Logistika ja tarneahela juhtimise

peamised trendid

1. Sissejuhatus logistikasse ja tarneahela juhtimisse.

2. Logistikajuhi ja tarneahela juhi kompetentsid

3. Maailmatrendid ja peamised Eesti turu arengusuunad logistikas ja tarneahela juhtimises

10.15 - 11.30

Mõjurid logistikaettevõtte

tegevuses

1. Võtmetegevusnäitajad logistikas (transpordiettevõtte, varude juhtimise, ostutegevuse jms näitel)

2. Hinnakujunduse mõjurid ja nende roll

3. Veohindade tarifitseerimine

11.30 – 12.00

Praktiline ülesanne I

Kriitiliste võtmetegevusnäitajate tuvastamine tulenevalt ettevõtte põhitegevusest.

12.00 – 13.00

Lõuna

 osalejate oma kuludega

13.00 – 14.15

Kuluefektiivsus logistikas

1. Logistikaprotsess ja selle elemendid

2. Logistikaprotsessi optimeerimine ettevõttes

3. Logistikaprotsessi mõõdikute mõju kuluefektiivsusele

14.15 – 15.30

Tarneahela paindlikkus

1. Logistilised süsteemid tarneahelas tarne- ja jaotusvõrkude näitel.

2. Tarneahela strateegilise juhtimise süsteem ning tarneahela efektiivsuse juhtimine

3. Äriprotsessid ja digitaalne tarneahel.

15.30 – 16.00

Praktiline ülesanne II

Logistikaprotsessi kaardistamine ning selle positsioneerimine tarneahelas.

16.00 – 16.30

Lõpetamine

Küsimused ja vastused, Diskussioon

Registreerimine https://surveer.com/s/W49FY33P Tähtaeg 02.01.2019

Koolitaja Jelizaveta Janno, MSc on Tallinna Tehnikülikooli Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor.  
 
Lisainfo ja küsimused : Katrin Sarapuu , tel 53415285 katrin.sarapuu@hiiumaa.ee

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Arvamusfestival

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta