Uudised

Erinevate riikide kombed ja tavad. Protokoll ja etikett, 22-23.01.2019

Käsitletavad teemad:
Kultuuride erinevused, protokoll ja etikett rahvusvaheliste partnerite ja külalistega suhtlemiseks, ärisündmuste korraldamiseks

Registreerimine https://surveer.com/s/XSPP2Y9K

Toimumise koht: Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla. 
16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva) 22-23. jaanuaril 2019
 
Ajakava:
1.päev 
9.00-11.00 Ärietikett. Peamised reeglid, rollid, rolliootused. (Illustreeritud loeng, rühmatööd, arutelud)
11.00-11.15 Paus
11.15-13.15 Sündmuste eesmärgid, loogika, formaadid. Ärisündmuse planeerimine.
(Rühmatööd, arutelud, loeng)
13.15-14.00 Lõuna (oma kuludega)
14.00-16.00 Kliendikogemuse juhtimine. Elamuse loomise tehniline taust (rühmatööd, arutelud, loeng)
 
2.päev 
9.00-11.00 Erinevad kultuurid – erinevad ootused, erinev käitumine.
Illustreeritud loeng, rühmatööd, arutelud
11.00-11.15 Paus
11.15-13.15 Rahvusvaheliste sündmuste korraldamine (Illustreeritud loeng, rühmatööd, arutelud)
13.15-14.00 Lõuna (oma kuludega)
14.00-16.00 Erinevate sündmuste tehniline komponeerimine, tulemusteni jõudmine ja kontaktide jätkamine.
 
 
Koolitaja: Ene Seidla on täiskasvanute koolitaja ja konsultant alates 2003. aastast. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on avalik esinemine, esitlemine, mõjutamine, juhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus. Tal on Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistrikraad aastast 2004. Aastatel 1998 – 2009 oli ta AS Frens Tartu tegevjuht. 1994 – 1998 TÜ rektori abi. Ta on olnud Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (JCI Estonia) rahvuspresident 2002 ning senati president 2010.
 
Koolituse läbimise tulemusena osaleja:
- omab teadmisi kaasaegsest ärietiketist, tunneb põhilisi lähtepunkte ja reegleid, seltskondliku ja ärietiketi erinevusi;
- oskab analüüsida ärisündmuse eesmärke, formaate ja osalejate rolle, tunneb eri formaatide kombestikku (kutsed, esitlemine, riietus, toitlustus, kingitused);
- omab ülevaadet kultuuride erinevustest (5 dimensiooni) ja oskab rahvusvahelises suhtluses prognoosida partnerite ootusi ja käitumist;
- omab töövahendeid sündmuste tehniliseks planeerimiseks ja läbiviimiseks;
- oskab planeerida rahvusvaheliste kontaktidega seotud sündmusi, teab, kust küsida nõu ja abi (välisministeerium, riigikantselei, saatkonnad, kultuuriesindajad);
valdab tehnikaid ja võtteid väga hea kliendikogemuse loomiseks, oskab kujundada tegureid, mis mõjutavad muljet, oskab juhtida kliendikontakti;
- oskab ette valmistada ja läbi viia erinevaid ametialaseid vastuvõtte vastavalt nende eesmärkidele ja osapooltele, valdab erinevaid sündmuse formaate ja loogikat.
Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele! Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine