Uudised

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi toetused jagatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus esitati Hiiumaa Arenduskeskusele 31 taotlust, neist meetmesse 1 laekus 12 taotlust ja meetmesse 2 esitati 19 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma on 66 852  eurot ja omapanusena oldi valmis lisama 45 179 eurot. Kevadvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 18 574,40 eurot.

Kaks taotlust ei vastanud nõuetele ja üks taotleja võttis taotluse tagasi. Komisjon hindas 28 taotlust, neist 13 said toetust.

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on komisjoni ettepaneku kinnitanud, otsused on taotlejatele välja saadetud.

Toetuse saajad 2020 aasta kevadvoorus on:

Taotleja

Taotluse nimi

Toetussumma

Meede 1

 

 

 1. Hiiumaa Muinsuskaitse selts

Virtuaalne ajalooline Kärdla

2480,00

 1. Hiiumaa Käsitööselts

Suvine Käsitöö- ja omatoodangulaat 2020

1 775,36

 1. Haridusselts EDU

Puski päev 2020

480,00

 1. Orjaku Külaselts

Kolumise kogusaamine - arvame Hiiumaa heaks visuaalne identiteet ning arutelude salvestamine

1 026,83

 1. Kärdla kohvikutepäev

Vananaistesuve visuaali loomine

475,81

Meede 2

 

 

 1. Küla ja Loomad

Rootsi küla talude tähistamine talusiltidega

939,00

 1. Loode-Hiiumaa Külade selts

Seltsimaja uued välisuksed ja paigaldus

1 926,31

 1. Hiiumaa Käsitööselts

Meistrite Maja köögipõranda remont

2 550,00

 1. Hiiumaa Orienteerujate klubi

Tervisespordisarja Orienteerumisneljapäevakud läbiviimiseks vajaliku arvuti soetus

889,00

 1. Orjaku Külaselts

Orjaku kaugtöökontori käivitamine

2 055,90

 1. Külaselts MUHV

Valgu pakendijäätmemaja ümberehitamine külaseltsi inventari ja vahendite ilmastikukindlaks hoiuruumiks.

2 160,00

 1. EELK Käina Martini kogudus

Käina kiriku varemete korrastamine ja väärtuste välja toomine

1 143,00

 1. Hiiumaa Kino

Rändkino komplekteerimine

674,79

 

 

 


Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine