Uudised

« Tagasi

Hiiumaa turismi edendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine

Hiiumaa Arenduskeskus sai toetust EAS meetmest„ Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine -väikeprojektid" projektile "Hiiumaa turismi edendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine "(EU58696). Toetuse summa on 19 928.00 eurot, kokku on projekti kogumaksumus 24 910.00 eurot.  

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

  1. Töötatakse välja turismiklastri mudelid sh tehakse eeltöö ning moodustatakse Hiiumaa turismiklaster koostöös ekspertidega ning kaasates klastri loomise juurde eri osapooli.

Tulenevalt EAS ootusest sihtkohtade juhtimisorganisatsioonide (DMO) tekkimisele on Hiiumaal kavas Ida-Viru turismiklastri näite varal moodustada samalaadne turismiklaster. Hiiumaa turismiklastri moodustamise tulemusel on eesmärk tagada Hiiumaa turismisektori jätkusuutlikkus ning tagada seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust, hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat tulu.

Projekti käigus analüüsitakse koostöös eksperdiga senist Hiiumaa turismiarendamise juhtimismudelit ja koostatakse ettepanekud uue juhtimismudeli rakendamiseks. Kaasatakse läbi kaasamisseminaride Hiiumaa ettevõtjaid, korraldatakse õppereis Hiiumaa ettevõtjatele Ida-Viru turismiklastri tegevustega tutvuma. Moodustatakse Hiiumaa turismiklaster, töötatakse välja parimad töö mudelid . Klastri käivitumise tulemusel muutub Hiiumaa arendamine ja turundamine sihipärasemaks, tagatakse Hiiumaa turismiettevõtjate jätkusuutlikkus ning ressursside koondamisel paigaldatakse ressursid säästvamalt ning otstarbekamalt ja seeläbi luuakse võimalused täiendava tulu teenimiseks.

Turismiklastri moodustamise tegevuse elluviimiseks on meil partneriks ja teenuse osutajaks Hiiumaa Turismiliit. Tegevuste elluviimise tähtaeg on 31 märts 2021.a.

b) Viiakse läbi Hiiumaa turunduskampaania 2020. a teisel poolel eesmärgiga suve teisel poolel ja sügisel COVID19 olukorra tõttu kevadel ja ära jäänud ürituste tõttu külastuste kompenseerimiseks turismitulu teenida. Turunduskampaania viiakse läbi august – oktoober 2020.a. Turunduska,paania partneriks on Nobel Digital OÜ.

Lisainfo Katrin Sarapuu katrin.sarpuu@hiiumaa.ee


Jälgi meid Facebook  

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

  • Hiiumaa ettevõtja nõustamine
  • Investori nõustamine
  • MTÜ nõustamine
  • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

  • Tasuta koolitused Hiiumaal
  • Tasulised koolitused Hiiumaal
  • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine