11.02.19

Kontoriruum Kärdlas

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: KATRIN SARAPUU
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Hiiumaa tublimad vabaühendused 2018 on selgunud

2018. aastal laekus tublimate tunnustamiseks 8 kategoorias 39 ettepanekut. 

Kõigist esitatud kandidaatidest valis komisjon välja igas kategoorias kolm tublimat.

foto: Harda Roosna

Parim kodanikuühendus 2018 – MTÜ Hiiumaa Kino

Nominendid: Kärdla Nukuteater ja Hiiumaa loovisikute vabaühendus HiKu

 Uuenduslik algatus 2018 – Kärdla Purjutuur

Nominendid: Sõru Merekool ja Sõruotsa Kogukonnapäev; Hiiumaa 1. öölaulupidu

 Koosmeelekandja 2018 - Katrin Visnapuu

Nominendid: MTÜ Sõle segajad ja Kärdla kohvikutepäev

 Pärandikandja 2018 – Klubi Pühalepa Vanamehed MTÜ

Nominendid: Hiiu Öko ja Hiiumaa Käsitööselts

 Parim vabatahtlik organisatsioon 2018 – Hiiumaa Õpilasmalev

Nominendid: Hiiumaa Ralliklubi ja Swedbanki Kärdla kontor

 Parim vabatahtlik 2018 – Kersti Ojasalu

Nominendid: Allard Kerves ja Margus Kastein

 Kodanikuühiskonna toetaja 2018 – AS Jetoil

Nominendid: Katrin Visnapuu ja Jaanika Küttim

 Hooliv kodanik 2018 – Tõnis Ülemaantee

Nominendid: Silvi Orvik ja Rinno Lige

Komisjoni kuulusid Moonika Raudsepp Politsei- ja Piirivalveametist, Karin Kokla ja Piret Sedrik Hiiumaa Vallavalitsusest, Liis Remmelg Hiiumaa Arenduskeskusest ja Ester Tammis Kodukant Hiiumaast.

Kandidaatide tänamine ja tunnustuste üleandmine toimus 27. novembril 2018 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas.

Tunnustamist korraldab ja rahastab Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kodukant Hiiumaaga. 

 

Lisainfo:

Kaja Sõrmus

5345 9558

kaja.sormus@hiiumaa.ee

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Arvamusfestival

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta