Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi esimene poolaasta on läbitud!

 

05.04.2019 toimus Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi I kohtumine, mis leidis aset Rannapaargus.

Kohtumisel said osalejaid omavahel tuttavaks ning genereerisid grupitööna uusi out of box ideid. Grupitööde tulemusel valmisid kompaktsed äriplaanid ühel lehel.

Esinejaks oli BPW Estonia president Ester Eomõis, kes tutvustas klubi tegevust ning viis läbi inspiratsioonikoolituse „Kõik on võimalik".

BPW Estonia (endine EENA) asutati 1992. aastal. Hetkel tegutseb Eestis kuus klubi ligi 130 liikmega.

https://bpw-estonia.ee/bpw-estonia/

 

07.06.2019 toimus Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi II kohtumine.

Osalejad külastasid Triibuvineer OÜ-d, kus ettevõtte omanik Helen Teigar tutvustas oma tegevust ning viis läbi juhendatud töötoa. Töötoas valmisid naistel meisterliku kergusega ägedad triibulised disaintooted.

Ettevõttest täpsemalt:

https://www.triibuvineer.ee/en/

Seejärel esines kohvikus Hõng Mirjam Hunt Kukupesa OÜ-st. Mirjam rääkis oma teekonnast ettevõtluseni, ettevõtjaks olemise rõõmudest ja muredest ning andis häid nippe ja soovitusi, milleni ta ise läbi praktika jõudnud on. Inspireerivast esinemisest leidsid äratundmisrõõmu nii alustavad kui ka juba staažikad ettevõtjad.

Ettevõttest täpsemalt:

https://www.kukupesa.ee/


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta