Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Hiiumaa ettevõtjad peaksid abivajadusest teada andma

18.–24. märtsil veebiplatvormi kriisiabikeskus.ee kaudu kogutud infoküsitlusele COVID-19 mõjust vastas 53 Hiiumaa ettevõtet ja vabaühendust. Nendest 21 ettevõtet ja vabaühendust näeb lähikuudel vajadust töötajate koondamiseks. Püsikulusid tekitavat laenu- ja liisingukoormust on praegu vastanutest 22-l ettevõttel.

Paari päevaga lisandusid küsitlusele veel mõned vastajad ja eelmise nädala lõpuks oli hinnanguid koroonakriisi kohta kokku 60-lt Hiiumaa ettevõttelt. Neist üle poole (31) olid seotud kas kultuuri, meelelahutuse, toitlustuse klienditeeninduse või turismiteenuste pakkumisega. Tööstus ja tootmisettevõtteid oli vastajate hulgas 6, põllumajandus- ja metsandusettevõtteid 5.

Kolmveerand (45) vastanuid esindas kuni viie töötajaga ettevõtet, üle 25 töötaja oli kolmes ettevõttes. Töötajate koondamist peab vajalikuks 24 ettevõtet.

Koguni 21 ettevõtet hindas käibe languseks seoses kriisiga 90-100%. Üle poole (36) arvas, et ajutised ümberkorraldused ei ole ettevõttes võimalikud ja absoluutne enamus (52 ettevõtet) oli arvamusel, et rohkem kui kahe kuu palkade maksmiseks raha ei ole. 25 neist arvas, et juba järgmist palka ei ole võimalik välja maksta.

iiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ütles, et nii Hiiumaa Vallavalitsus oma kanaleid pidi kui Hiiumaa Arenduskeskus maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja teiste koostööpartnerite kaudu suhtlevad aktiivselt riigiga ning uurivad võimalusi, kuidas ettevõtjaid tekkinud olukorras abistada. "Selleks, et saaksime maakondlike arenduskeskuste koostööna ettevõtjatele võimalikult kasulikku konsultatsiooni, koolitust või muud tuge pakkuda, ootame veel kuni 3. aprillini veebilehe kriisiabikeskus.ee kaudu ettevõtjate tagasisidet oma tegevuse ja kriisiga kerkinud probleemide kohta," pani ta kõigile Hiiumaa ettevõtatele südamele oma abivajadusest teada anda.

"Hiiumaal tegutseb palju mikro- ja väikeettevõtjaid – elustiiliettevõtjaid ja peresid, kes pakuvad tööd vaid iseendale ja oma perele ning kelle tegevus on üles ehitatud teenuste pakkumisele sh turism, toitlustus, kultuur, meelelahutus ehk valdkonnad, mis on juba praegu tugeva löögi saanud. Eestis on kriis tõenäoliselt alles tuure kogumas ja veel taanduma ei hakka, mis tähendab, et tõenäoliselt jääb suur osa Hiiumaa elanikest varem või hiljem sissetulekuta. Siin on vaja jõulisemalt riigi tuge meetmete rakendamisel, mis toetavad mikro- ja väikeettevõtjaid," lisas Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg.

Hiiumaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 170 spetsialisti ja konsultandi. Pakume nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte.

 

Tekst: Peep Lillemägi

 

Lisainfo:

Liis Remmelg

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus

juhataja

liis.remmelg@hiiumaa.ee

5055709

arenduskeskus.hiiumaa.ee


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta