12.08.19

Kontoriruum Kärdlas

Projektikonkurss Ettevõtlik Hiidlane

 

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: HENRI REEDER
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Hiiumaa ettevõtete tunnustamine 2019

Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Hiiumaa valla, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiidlaste Koostöökogu, Swedbanki ja Hiiu Lehega kutsuvad üles tunnustama Hiiumaa parimaid ettevõtjaid järgnevates kategooriates:
 
Aasta alustaja 
Tunnustame kuni kolm aastat Hiiumaal tegutsenud ettevõtet uuendusliku idee või võimsa alustamise eest 2018. aasta tulemuste baasil.
 
Aasta tegija 
Tunnustame 2018. aastal edukalt majandanud Hiiumaa ettevõtet.
 
Aasta investeerija 
Tunnustame Hiiumaa ettevõtet, mis 2018. aastal on saare ja/või oma tegevuse arendusse investeerinud.
 
Hiiumaa sõber 
Tunnustame initsiatiivikat ettevõtet või isikut, kes oma kogemuste ja teadmistega on panustanud Hiiumaa arengusse. 
 
Kogukonna tegija
Tunnustame Hiiumaal tegutsevat sotsiaalset ettevõtet, mille tegevus on andnud 2018. aastal olulise panuse saare kogukonnale.
Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.
 
ESITA OMA KANDIDAAT SIIN!
 
Kandidaate saab esitada hiljemalt 30. septembril 2019.
 
Hindamiskomisjon võtab kõikides kategooriates otsuse tegemisel arvesse muuhulgas: 2018. aasta majandusnäitajaid, töötajate arvu, panust maksutulu laekumisse, ettevõtte maksekäitumist, ettevõtte tegevuse seost Hiiumaaga.
 
Konkursile saavad oma ettepanekuid esitada eraisikud, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja muud organisatsioonid, sh kandideerijad ise. Konkursile saab esitada ühe ettepaneku igasse kategooriasse.
 
Hindamiskomisjoni kuuluvad Hiiumaa Arenduskeskuse, Hiiumaa valla, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiidlaste Koostöökogu, Swedbanki ja Hiiu Lehe esindajad.
 
Tunnustatavad kuulutatakse välja Ettevõtlusnädala raames toimuval Hiiumaa arenguseminaril, mis toimub 10. oktoobril 2019 Suuremõisa lossis. 
 
 
Kontaktisik: 
Mari-Liis Hirv
mari-liis.hirv@hiiumaa.ee
Tel 53054053
 

21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta