Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Ettevõtte digitaalne tööriistakast- koolitus Hiiumaal!

Aeg: 16.05.2019

Koht: Vabrikuväljak 1, Kärdla II korruse õppeklass

Oma kogemust ja praktilisi nõuandeid jagab Kaur Kivirähk ettevõttest Intelex Insight OÜ, tutvustades Microsofti tarkvarapõhiseid lahendusi ettevõttele digitaalse tööriistakasti loomisel.

Tööseminaride eesmärgiks on toetada kohalike ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja paremat ärilist toimetulekut ning aidata kaasa ettevõtete digitaalsele transformatsioonile.

Koolitus on osalejatele tasuta. Kohtade arv on piiratud ja vajalik on eelregistreerimine.

Registreeru siin: http://bit.ly/t66riistakast

Koolituse sisu:
o Andmete turvalisus ja andmelao loomine, andmesiirde tegemine.
o Microsoft Power BI tööriista kasutamine ärianalüütika lahenduses.
o Näpunäited interaktiivsete töölaudade loomisel lõppkasutajatele (arvutis ja mobiilis).
o Pilveteenused ja ärianalüüsi lisavõimalused sh mobiilsete seadmete kasutamine töö efektiivistamiseks.
o Strateegia loomine, jälgimine (KPI), ärimudel.
o Äriprotsesside juhtimine, jälgimine ja sidumine ärianalüütika lahendusega.

PÄEVAKAVA:
09:45 Kogunemine
10:00 Tervitus ja tööseminari/koolituse eesmärgid
10:15 Strateegia loomine, jälgimine (KPI), ärimudel
10:45 Äriprotsesside juhtimine, jälgimine ja sidumine ärianalüütika lahendusega
11:15 Andmete turvalisus ja andmelao loomine, andmesiirde tegemine
12:00 Lõunapaus (lõunasöök ei sisaldu koolituse paketis)
13:00 Microsoft Power BI tööriista kasutamine ärianalüütika lahenduses.
13:45 Näpunäited interaktiivsete töölaudade loomisel lõppkasutajatele (arvutis ja mobiilis)
14:30 Pilveteenused ja ärianalüüsi lisavõimalused sh mobiilsete seadmete kasutamine töö efektiivistamiseks
14:50 Kokkuvõte
15:00 Seminari lõpp

Registreeru siin: http://bit.ly/t66riistakast

NB! Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti.
Juhul kui Teil ei õnnestu koolitusel siiski osaleda, andke meile sellest aegsasti teada e-aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Liis Remmelg, tel 5055709, e-post liis.remmelg@hiiumaa.ee


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta