12.08.19

Kontoriruum Kärdlas

Projektikonkurss Ettevõtlik Hiidlane

 

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: HENRI REEDER
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Alustati Loov Hiiumaa strateegia ja tegevuskava koostamist

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus ja Loov Eesti eestvedamisel kohtusid 4. aprillil Hiiumaa loomeinimesed ekspertide Ragnar Siili ja Virgo Sillamaaga, kes üheskoos panid alguse Hiiumaa loomemajanduse strateegia ja tegevuskava koostamisele.

 

Kavas on koostada Loov Hiiumaa strateegia ja tegevuskava, mille valmimine on planeeritud käesoleva aasta augustisse. „Hiiumaa on Eestis esimene maakond, kus algatati maakonna kui terviku loomevaldkonna strateegiline kavandamine" nentis Ragnar Siil.

 

„Pea paarikümne aktiivse osavõtja ühisarutelu tulemusel tõdeti, et loomemajandus on kitsas valdkondlik mõiste, mis toimib koostöös teiste valdkondadega, nii saigi kokku lepitud, et vaadeldakse temaatikat terviklikumalt koostoimes kultuuri, elukeskkonna, majanduse ning külastuskeskkonnaga ja otsapidi seotult ka haridusega. Osalejad tõid välja mitmed kitsaskohad või väljakutsed, millega loovettevõtjatel tuleb kokku puutuda ja samuti sõnastati esmased ootused, mis tulevikus peaks olema teisiti kui praegu." võttis seminari kokku Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu.

 

Pärast seminari läbiviimist pidasid eksperdid diskussioone Hiiumaa Muuseumis Helgi Põlloga ning Tüüne-Kristin ja Urmo Vaiklaga loomeresidentuuris Kordon.

 

Järgmine Loov Hiiumaa strateegiat käsitlev seminar toimub juba 23. aprillil õppereisi raames Tallinnas. Edaspidi toimuvad taas kaasamisseminarid Hiiumaal. Strateegia koostamisse oma panuse andmisse on oodatud kõik vallavalitsuse liikmed, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed, loomemajanduse valdkonna inimesed ja kõik teised valdkonna huvilised. Ainult üheskoos kokku leppides suudame me teha plaani, mis on teostatav ja hiidlaste vajadusi arvestav.

  

Esimest seminari juhtis ning strateegiat ja tegevuskava koostab rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert Ragnar Siil, kes on ühtlasi Creativity Lab'i asutaja ja juhtivpartner. Lisaks on kaasatud protsessi mitmeid teisi valdkondade asjatundjaid, nagu Virgo Sillamaa, Eva Leemet jt.

 

Loov Hiiumaa strateegia Hiiumaa Arenduskeskuse poolne koordinaator on Katrin Sarapuu.

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Arvamusfestival

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta