Toetuste uudised

« Tagasi

Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste koostöötoetuste taotlusvooru tähtaeg 15. märts

Toetuse eelarve 310 000 taani krooni ehk ca 41 000 eurot aastas.

KELLELE?

  • avatud ja demokraatliku struktuuriga valitsusvälised organisatsioonid ehk mittetulunduslikud avalikkuse poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste või eraettevõtete omanduses ega nende poolt kontrollitavad
  • Eestis on valitsusväliste organisatsioonide õiguslikuks vormiks tavaliselt mittetulundusühendused (MTÜ) või sihtasutused

MIKS?

  • kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks Põhja- ja Baltimaades

MILLEKS?

Lisainfo