Toetuste uudised

« Tagasi

Natura metsa toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 4. – 22. aprill 2016. a

Taotluse saab esitada E-PRIA portaalis, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Taotlus ja küsimused saada meile:
e-post: natura@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Abi saamiseks helista:
Telefon: 683 6058, 683 6064

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

Toetuse määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.

Piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

2015. a on toetuse eelarve 4,012 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2016. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. Täpsemalt saab lugeda PRIA infokirjast.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt määrusest.
Vaata infopäevade ettekandeid.