Toetuste uudised

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmist 2018 kevadvoorus toetust saanud taotlused

 

KOPi kevadvooru, mille tähtajaks oli 2. mai 2018, esitati SA Hiiumaa Arenduskeskusele 21 toetuse taotlust: meetmesse 1 – 8 ja meetmesse 2 – 13 taotlust. Taotletav toetuse kogusumma oli 30 626,05  eurot. Kevadvoorus on taotluste rahastamiseks maakonnal vahendeid 18 725,2 eurot, mis on 65% toetuste aasta kogusummast.

Maakondlik komisjon koosseisus Monika Pihlak (esimees), Aira Toss, Reet Kokovkin, Heli Üksik ja Tõnis Laanemäe hindasid nõuetele vastavaid taotlusi vastavalt kehtivale hindamismetoodikale ja tegid SA Hiiumaa Arenduskeskusele ettepaneku toetada projekte järgmiselt:

Meede 1 - kogukonna areng

Toetuse saaja

Projekti nimi

Eraldatud toetus

 1. Orjaku Külaselts MTÜ

Kassaris näeme!

1 082,73

 1. Emmaste puhkpilliorkester MTÜ

Hiiumaa XII Puhkpillipäevad 10. - 12.august 2018

1 393,80

 1. Sõruotsa Külaselts MTÜ

Sõruotsa kogukond

1 606,00

 1. Kassari Haridusselts MTÜ

Inimesed ja aeg 20. sajandi Kassaris

1 811,47

 1. EELK Käina Martini Kogudus

Suvel avatud Kassari kabel ühendab kogukonda

1 596,08

 

Kokku:

7 490,08

 

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Toetuse saaja

Projekti nimi

Eraldatud toetus

 1. Orjaku külaselts MTÜ

Saalimaja akustika parandamiseks materjalide soetamine

2 000,00

 1. Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir MTÜ

Kõpu Külamäe peoplats Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks korda

2 000,00

 1. Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste selts MTÜ

Hiidlased mereohutuks

1 390,00

 1. Kassari Haridusselts MTÜ

Kassari Rahvamaja huvitegevuste sisuline ja tehniline parendamine

1 591,00

 1. Tantsumajakas MTÜ

Stiliseeritud eestiteemalised esinemisriided ja vimpel

1 342,00

 1. Hiiumaa Motoharidus MTÜ

Motohariduse kättesaadavuse suurendamine

2 000,00

 1. Külaselts MUHV MTÜ

MUHVi piirkonna külade raamat

722,20

 

Kokku:

11 235,12

 

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja on komisjoni ettepaneku kinnitanud, rahastamisotsused allkirjastanud ning need on taotlejatele välja saadetud.

 

Kaja Sõrmus

KOP menetleja