Toetuste uudised

« Tagasi

EV100 sünnipäevakingituste taotlusvooru tähtaeg 4. aprillil kell 15:00

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie Eestimaa suure juubeli tähistamiseks tulevastel aastatel.

Selle konkreetse taotlusvooru eesmärk on unikaalsete, uuenduslike algatuste käivitamine ning elluviimine, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kingitusteks sobivad sellised teod, ettevõtmised, sündmused, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.

Ootame algatustelt, mis võivad olla olemuselt nii kogukondlikud, piirkondlikud, üle-eestilised kui valdkondlikud,  uuenduslikku lähenemist ja muidugihaakuvust EV100 eesmärkide ja põhiväärtustega

Kindlasti on lisaväärtuseks koostöö mitme partneriga. Mõelge sellelegi, kas teie algatusel võiks olla lisaväärtusena tulevikumõju Eesti noortele ja lastele.

Projekti põhitegevused (ehk kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul aprill 2017 – veebruar 2020. Ettevalmistuste ja korralduslike tegevustega võib aga alustada juba sellest suvest.

Taotlemine

Ühele projektile saab toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võib moodustada kuni 30% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 86 000 eurot. Toetame kulusid, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega.

Taotlusi võivad esitada nii vabaühendused, äriühingud kui avaliku sektori asutused, eeldusel, et projekti ei plaanita taotlejale tulu teenimise eesmärgil.

 

Taotlusvoor on 2-etapiline:
 

1. Kingitusideede esitamine.

Idee esitamise tähtajaks on 4. aprill 2016 kell 15.00. See tuleb esitada vabas vormis maksimaalselt kahel A4 lehel ja see peab sisaldama minimaalselt kirjeldust:
- kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga
- projekti tegevused
- eelarve esmane kalkulatsioon
- projekti teostava meeskonna, koostööpartnerite kirjeldus, põhjendus
 

2. Projekti esitamine, kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu.

Projekti taotlusvormil esitamise tähtaeg on 30. mai 2016 kell 15.00.