Toetuste uudised

« Tagasi

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss

KÜSK avab koos Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadiga konkursi, millega toetatakse vabaühenduste korraldatavaid sündmusi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi jooksul.

Konkursil toetatakse 2017. aasta teisel poolaastal toimuvaid vabaühenduste korraldatavaid sündmusi:
  • mis toetavad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetseid suundi (vt allpool tingimuste punkt 2);
  • mis haakuvad „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019" fookustega;
  • mille tulemusena tekivad uued rahvusvahelised koostööalgatused, sõlmitakse koostööleppeid, ühiseid edasisi tegevuskavasid, luuakse võrgustikke ühiseks inforuumiks jms.

​Täpsemalt saab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest lugeda www.eesistumine.ee

Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu põhimõtete laiem levik vabaühenduste kaasamise kaudu otsustusprotsessidesse.

Toetatavate projektide keskmes peaksid olema seminarid, konverentsid, töörühmad või muud diskussiooni võimaldavad ühisüritused, mis toimuvad Eestis 2017. aasta teisel poolaastal ning millel on selge eesmärk ning ambitsioonid jätkusuutlikkusele.

Ühe projekti maksimaalne toetus on 18 000 eurot (kuni 80% projekti kogueelarvest). Konkursi võimalike toetuste kogusumma on veidi üle 140 000 euro.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 15.00. 

Lisainfo, toetuste taotlemise kord, taotlusvormid