Toetuste uudised

« Tagasi

Avati uus projektikonkurss Hiiumaa noortele

12. augustil avasid Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus uue noortealgatuste projektikonkursi "Ettevõtlik Hiidlane", millest toetatakse kohalike noorte ettevõtlikke ideid. Ideid saab esitada kuni 9. septembrini aadressil bit.ly/hiidlane.

Projektikonkursi eesmärk on toetada kogukonna või noore arengule suunatud ja noorte endi poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostas sel suvel ülevaate noorte omaalgatuste toetamise võimalustest kohalikes omavalitsustes ning toetudes küsitluse tulemuste analüüsile ja varasematele kogemustele noorte omaalgatusfondi Nopi Üles elluviimisel, sõnastas kaks testmudelit kohalikul tasandil rakendamiseks.

63 küsitluses osalenud omavalitsuse seast valiti välja 4, kes osalevad uute mudelite testimises. Peale Hiiumaa osalevad selles veel Jõgeva, Lüganuse ja Võru vald. Mudel rakendamise partneriteks Hiiumaal on Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus.

Hiiumaal toetatakse noortealgatusi Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames, mille ühes tegevuseks on noorte ettevõtlikkuse arendamine. 

Tingimused:

  • Osaleda saavad kõik Hiiumaal elavad või õppivad noored vanuses 7-26
  • Ideid saab esitada üksi või kuni 5-liikmelise noortegrupiga.
  • Toetust saab küsida kuni 500€

Ideed saab esitada 9. septembrini täites lühikese veebivormi aadressil bit.ly/hiidlane.

 

Umbes nädal hiljem tuleb kõigil osaljatel oma ideed tutvustada hindamiskomisjonile vabalt valitud vormis. Kasutada võib videomaterjali, slaide, etteasteid, graafikuid, aga ka lihtsalt oma idee suuliselt ilma abivahenditeta esitleda.

Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus kutsuvad üles kõiki Hiiumaa noori konkursil osalema, kas üksi või koos sõpradega. 

"See on võimalus astuda samm lähemale oma unistusele või viia ellu midagi ägedat koos sõpradega," ütles noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder.