Toetuste uudised

« Tagasi

Arengukoostööprojektide taotlusvooru tähtaeg 15. märts

15. märts 2016 kell 17:00on arengukoostööprojektide esitamise tähtaeg.

Välisministeerium kuulutas välja avatud taotlusvoorudarengukoostööprojektide rahastamiseks Eesti arengukoostöö prioriteetsetes partnerriikides 2016. aastal.

Taotlusvoorude eesmärk on toetada Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi  arengukavas 2016-2020 (edaspidi arengukava) toodud eesmärkide saavutamiseks üksikprojektide elluviimist.

Taotlusvooru rahastatakse Välisministeeriumi eelarves olevatest arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja viiakse läbi lähtudes VV määrusest „Arengukoostöö ja humanitaarabi andmise kord ja selle rakendusaktidest.

Avatud taotlusvoorud 2016. aastal:

  1. Gruusia 350 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2016-2018 prioriteetidest);
  2. Moldova 350 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Moldova arengukoostöö maastrateegia 2016-2018 prioriteetidest);
  3. Ukraina 600 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Eesti-Ukraina arengukoostöö lähtealused 2016prioriteetidest);
  4. Valgevene 100 000 eurot (eelisvaldkonnad:väikeettevõtlus, keskkond ja kodanikuühiskond).Taotlusvoorust

Taotlusvoorust lähemalt