Hiiumaa veebiportaali ümberehitamine, veebipõhise visuaalse identiteedi käsiraamatu koostamine

4.06.20

LEADER meede  4 - Arengukoostöö, viide 19201900212, 

Pikalt uuendamata, aegunud ja amortiseerunud maakonnaportaal oli muutunud turvariskiks ka veebimajutuste pakkujatele millest tulenevalt oli kätte jõudnud kriitiline hetk maakonnaportaali uuendamiseks.

18. juunil 2019 a sai SA Hiiumaa Arenduskeskuse poolt esitatud projekt positiivse rahastusotsuse ning SA Hiiumaa Arenduskeskuse eestvidamisel ja LEADER meetme toel luuakse perioodil 2020-2022 a, etapiviisiliselt olemasolevale domeenile hiiumaa.ee kaasaegsetele nõudmistele vastav ja endisest paremini funktsioneeriv koduleht koos kolme alamlehe kogumiga, milleks on külastuskeskkond, elukeskkond ja ettevõtluskeskkond.

Projektile eelnes vana portaali põhjalik analüüs, mille põhjalt eksperdid koostasid lähteülesande hanke korraldamsieks. 
2019 a. teises pooles läbi viidud Riigihangete lihtmenetluses osutus edukaimaks pakkujaks  veebiarenduse ettevõte 1Kdigital, kellega sõlmiti hankeleping 2019 aasta septembris.

Veebiportaali ümberehitamiseks viiakse leht üle vabavaralisele tarkvarale, kujundatakse uus visuaal, tehakse CMS seadistus, programmeeritakse prototüübid portaali pea- ja alamlehtedele ning vormidele,  programmeeritakse uus kasutajaliides. Projekti kuulub ka vana portaali sisu ülekandmine ja uue sisu loomine ning maakonnaportaali ja selle sisuhaldamise prostsesside dokumenteerimine. Üheks oluliseks uuenduseks on hiiumaa.ee liidestamine väliste andmebaasidega nagu seda on puhkaeestis.ee ja visitestonia.com ning tööhõive ja kinnivaraportaalid.

Hiiumaa ettevõtjate liidu liikmete soovil luuakse Hiiumaa ettevõtjatele teenuste alamleht kuhu kohalikud ettevõtjad saavad enda andmed ja pakutava teenuse info ise üles laadida.

Kultuurielu edendamiseks valmib maakonnaportaalile sündmuste alamleht, kuhu sündmsute korraldajad saavad sündmuse info üles laadida.
Saare identiteedi ja brändi sihipäraseks kujundamiseks koostatakse LEADER projekti raames  veebipõhine identiteedi käsiraamat.
 

Ühisprojekti partnerid ja nende rollid

Osaleja

Ülesannete kirjeldus

Hiiumaa Vallavalitsus
(77000424)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine valla ametnike ja projekti eestvedaja vahel, valla esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. KOV tasandi sisutekstide vahendamine

Hiiumaa Turismiliit
(80099372)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

Hiiumaa Ettevõtjate Liit (80032184)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid
(90012892)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna  ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

Osaühing MaineGrupp (10787062)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna  ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad
(90014553)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine, sadamakaartide ja fotode jagamine.

Hiiumaa Tarbijate Ühistu (10026288)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

Mittetulundusühing Hiiukala
(80267964)

Sisendi andmine ja teadmiste jagamine arendustöödeks, info ja tagasiside vahendamine oma liikmeskonna ja projekti eestvedaja vahel, esindajate osalemine projekti töökoosolekutel. Enda valdkonna sisutekstide tootmine ja fotode jagamine.

 

LEADER projektiperiood 2019 a II kvartal kuni 2022 a I kvartal

Toimetaja: ANNE-LY TORSTENSSON