Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

Suhtlemine pressiga 20.-21. november 2018

KOOLITUS HIIUMAAL Kärdlas Tuuru majas 
 
Koolituse sisu:
Eduka suhtluse baasoskused, erinevate kommunikatiivsete olukordade ära tundmine ja ülevaade nende lahendamiste praktikatest. Ülevaade kuulamise ja vastamistehnikate baasoskustest; ülevaade enda mitteverbaalsetest (nt kõne eripärad, iseloomulikud kehaliigutused jne) eripäradest; ülevaade konflikti- ja selle lahendamise tüüpidest ja läbirääkimiste strateegiatest.
Ülevaade kommunikatsioonimudelist; allika õigustest ja kohustustest ajakirjaniku ees ning ajakirjaniku kohustustest ja õigustest allika ees; harjutatakse suhtlust ajakirjanikuga nii konflikti- kui ka tavasituatsioonis; viiakse läbi videotreeningud erinevate suhtlusolukordade analüüsiks.
 
16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva)
20. ja 21. november 2018
Osalustasu. 48 eurot sh käibemaks 8 eurot
Aadress: Vabrikuväljak 1, Kärdla
 
Registreeru siin   Tähtaeg 14.11.2018
 
Koolituse osaleja:
- mõistab kommunikatsioonitöö kasulikkust väikeettevõttele ning tunneb peamisi kommunikatsioonitöö
valdkondi;
- oskab luua oma ettevõttele sihtrühmapõhiseid sõnumeid oma toodete / teenuste eristamiseks.
- teab avaliku esinemise põhitõdesid koos praktiliste ja personaalsete soovitustega oma ettevõtte näol;
- omab teadmisi edukast meediasuhtlusest;
- oskab käituda kriitiliste olukordade puhul nii meediatöö kui ka oma ettevõtte sihtrühmade osas.
 
Ajakava
20.november 2018
10.00-11.30 Sissejuhatus kommunikatsioonivaldkonda ehk sõnumite konkurents meie ümber
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Sihtrühmade määratlemine ning turunduskanalite valik. E-kanalid ja sotsiaalmeedia..
13.15-14.00 Lõuna (hinna sees)
14.00-15.30 Sihtrühmapõhiste sõnumite koostamine oma toodete / teenuste eristamiseks. Sõnumite testimine grupitööna.
15.30-15.45 paus
15.45-17.15 Avalik esinemine, esinemise liigid ja põhitegurid
 
Teemad: 2.päev. 
21.november 2018
09.00-10.30 Meediaintervjuu eripärad, suhtlus ajakirjanikega
10.30-10.45 Paus
10.45-12.15 Uudise kriteeriumid ja meediasuhtluse põhireeglid. Ajakirjanduseetika koodeks paberil ja praktikas
12.15-13.00 Lõuna (hinna sees)
13.00-14.30 Kommunikatsioon, sh meediatöö kriisiolukordades. Kriisikommunikatsiooni põhireeglid.
14.30-14.45 Paus
14.45-16.15 Koolituse kokkuvõte, käsitletud teemade põhireeglite kordamine
 
Koolitaja: 
Illari Lään on Eesti Lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht. Ta on töötanud Tartu Ülikooli kommunikatsioonitalituse juhatajana, vastutanud kogu ülikooli kommunikatsioonivaldkonna eest kõige laiemas tähenduses. Illari kaitses 2004. aastal ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis teadusmagistritöö ülikooli sisekommunikatsiooni teemal. Varasemalt on Illari Lään töötanud erasektoris, sh Eesti esimeses eraraadiojaamas Raadio Tartu saatejuhi ja toimetajana. Illari Lääne kommunikatsioonivaldkonna koolituste kogemustepagas hõlmab enamike kommunikatsiooni alaliikide käsitlemist. Kommunikatsiooniteemalised koolitused on Illari Lääne kokku viinud peamiselt avaliku sektori organisatsioonidega, sh kõrgkoolid ja ülikoolid, kutseõppeasutused, gümnaasiumid, lasteaiad, hooldekodud, spordiklubid ja -seltsid, Maa-Amet, Haridus- ja Teadusministeerium, erinevad sihtasutused jt organisatsioonid.

 

Registreeru siin   Tähtaeg 14.11.2018

Koolitus on ettevõtetele vähese tähtsusega abi.

Lisainfo: Katrin Sarapuu katrin.sarapuu@hiiumaa.ee tel 53415285

Koolitused Hiiumaal vastavalt teie soovile ja teie organisatsiooni vajadustele! Hetkel täitmisel olevad koolitused Hiiumaal on leitavad meie koolituskalendrist. Ootame ka sinu soove ja ettepanekuid, et korraldada järgmine koolitus Hiiumaal just sinu jaoks! Saada oma mõtted: arenduskeskus@hiiumaa.ee