Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

Seminar Teadlaselt ettevõtjale - toiduainetetööstus.16.03.2018

Eesmärk: praktiliste teadmiste omandamise vormis teadusasutuselt ettevõtjale ettevõtluse arendamiseks - toiduainetetööstuses. 
 
 
Toimumise aeg: reede 16 märts 2018
Kestus 7 akadeemilist tundi (vt ajakava)
Toimumise koht: Tuuru maja, Vabrikuväljak 1 , Kärdla
 
Ajakava:
9:15 - 10:45 loeng
10:45 - 11:00 paus
11:00 - 12:30 loeng
12:30 - 13:00 paus
13:00 - 14:30 loeng
14:30 - 14:45 paus
14:45 - 15:30 loeng
 
Koolitaja: Õppejõud Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto
 
Käsitletavad teemad:
 - Toidu säilimisaja määramine ning ettevõtte tootmishügieen
- Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli uurimisvaldkonnad ning avaldatud õppematerjalid;
- Toidu säilimisaja juhendi tutvustamine;
- Toidu säilimisaja määramise üldpõhimõtted ning toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;
- Toidu säilimisaja määramise etapid ning toidu kestvuskatsed;
- Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja seos ettevõtte enesekontrolli programmiga;
- Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja kvaliteediga;
- Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;
- Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, puhastamise ja desinfitseerimise põhimõtted;
- Tootmispindadelt proovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine.
 
 
Lisainfo: Katrin Sarapuu, katrin@tuuru.edu.ee tel . 5341 5285 
Seminar on ettevõttele vähese tähtsusega abi.