Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

Koolitus: MTÜ finantsjuhtimine

Toimumise aeg: 01.-02.03.2018 kell 9.00 - 16.15 (2x8 akadeemilist tundi) 
 
Toimumise koht: SA Hiiumaa Arenduskeskus (endine SA Tuuru) õppeklass Vabrikuväljak 1, Kärdla
 
Koolituse eesmärgiks on MTÜ finantsjuhtimise terviklik mõistmine ja saadud teadmiste rakendamine jõuka ja jätkusuutliku organisatsiooni kujundamiseks. Koolituses osalejad saavad tervikpildi MTÜ majandamise, tulude teenimise, kulude arvestamise põhimõtetest ja piirangutest ning maksunõuete allikatest ja sisust. Samuti projektide elluviimisega seotud hankimise kohustusest (Ilmi Aksli ja Reet Kokovkin Hiidlaste Koostöökogust).
 
Koolitus on mõeldud aktiivsetele vabaühenduste juhatuse liikmetele või tegevjuhtidele, kes on olnud selles ametis 2 aastat või kauem. 
 
Koolitaja:  Ene Leht
 
 
Päevakava:
 
Neljapäev, 1. märts 2018 
 
09.00– 10.30 Finantsaruanded, MTÜ majandusaasta aruanne 
Majandusaasta aruande koostamise hea tava ja aruande sisu 
Juhatuse vastutus aruande eest 
Aruannete analüüs 
Sihtfinantseerimise (projektirahastuse) kajastamine raamatupidamise aruandes
 
10.30 – 10.45 kohvipaus 
10.45 – 12.15 Teema jätkub 
12.15 – 13.00 lõunapaus 
13.00 – 14.30 Tulude teenimine. 
  Tulude-kulude arvestamine. 
Finantsarvestuse korraldamine MTÜ-s 
14.30 – 14.45 kohvipaus 
14.45 – 16.15 Lühiülevaade maksudest 
Väljamaksete maksustamine 
Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekiri 
 
 
Reede , 2. märts 2018 
 
09.00 – 10.30 Eelarvestamine/majandamise kava
MTÜ eelarve koostamine 
Eelarve koostamine tasuliste teenuste osutamiseks, püsi- ja muutuvkulud 
Hinnakujundus, omahind 
10.30 – 10.45 kohvipaus 
10.45 – 12.15 Teema jätkub 
12.15 – 13.00 lõunapaus 
13.00 – 14.30 Rahavoogude planeerimine 
Rahavoogude prognoosi koostamine 
Projekti rahavoogude planeerimine, vajaliku lisafinantseerimise summa leidmine 
 
14.30 – 14.45 kohvipaus 
14.45 – 16.15 Projektide elluviimisega seotud hankimise kohustus – Ilmi Aksli ja Reet Kokovkin, Hiiumaa Koostöökogu
 
 
Registreerimine 23. veebruarini 2018
 
 
Küsimuste korral helista: Kaja Sõrmus tel 5345 9558 või e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

Koolitust rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.