Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

Koolitus: Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine

Koolitus toimub 8. veebruaril 2018 algusega kell 9.00 

SA Hiiumaa Arenduskeskuse õppeklassis, Vabrikuväljak 1, Kärdlas. 

 

Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ

 

Eeltöö koolitusel osalejatele: Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

 

Päevakava:
09.00 – 10.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus.
Mittetulundusühinguõiguse eripära.
MTÜ strateegiline kavandamine.
10.30 – 10.45  Kohvipaus
10.45 – 12.15  MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid.
Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus.
12.15 – 12.45  Lõuna
12.45 – 14.15   Ühingu liikmed.
Sisuka ja õiguspärase üldkoosoleku kavandamine.
14.15 – 14.30  Kohvipaus
14.30 – 16.00 MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted.
Lepingute sõlmimine.

 

Registreerimine kestab kuni 01. veebruarini 2018.

Sooviavalduse vorm

 

Lisainfo:

SA Hiiumaa Arenduskeskus

MTÜde konsultant

Kaja Sõrmus

tel 5345 9558 või e-post: kaja.sormus@tuuru.edu.ee

 

 

 

***
 

Koolitaja: Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel. Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine, juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine, arengukavade koostamine, juhatuste pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.
Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.