Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

ESFi koolitus: Sissejuhatus ettevõtlusesse. Oktoober 2018

Toimumise koht: Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Toimumise kuupäevad: 09.-11.10 ja  23.-25.10.2018
Toimumise kellaaeg: kl 9.00-15.00
Koolitus on osalejatele tasuta.
  
 
Sihtrühm: Isikud (madala haridustasemega oskustöötajad, majanduslikult mitteaktiivsed), kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest.
 
Maht: 40 tundi
 
Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.
 
Tulemus: Arutelu käigus analüüsitakse, millised võiksid olla koolitusel osalenute järgnevad sammud ettevõtjaks saamisel.

 

Koolituse teemad:   

I SISSEJUHATUS ETTEVÕTLUSE ALUSTESSE 6 tundi Inga Kalvist

Õppimisvõimalused ja õpioskused.
Ettevõtluse olemus.

Ettevõtluse arengutendentsid Eestis.

Väikeettevõtluse roll Eesti majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud.

Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs.

Ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajaliku avaliku info leidmine.

II RAAMATUPIDAMISE NING MAKSUNDUSE ALUSED 10 tundi Silja Laid

Raamatupidamise seadus, äriseadustik

Ettevõtja liigid (osaühing, aktsiaselts, FIE).

Raamatupidamise korraldamine.

Ülevaade Eesti maksusüsteemist.

Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.

III ÄRIIDEE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE 12 tundi Inga Kalvist

Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine.

Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava.

Ettevõtluskeskkond, SWOT analüüs.

Ettevõtte loomise/asutamise etapid (sh registreerimine, tegevusload, litsentsid).

IV NÕUSTAMINE 2 tundi Inga Kalvist

Analüüs ja grupiarutelu.

V TEGUTSEVA ETTEVÕTJA RAHASTAMINE 10 tundi Tõnis Laanemäe
Kohtumine tegutseva ettevõtjaga.

Arenduskeskuse võrgustik ning erinevad rahalised toetusvõimalused ettevõtjatele.

           

Grupi suurus: kuni 12 koolitatavat.

 

Läbiviijad:

Inga Kalvist- koolitaja, karjäärinõustaja

Silja Laid- koolitaja, raamatupidaja

Tõnis Laanemäe- ettevõtluskonsultant

 

Lisainfo ja registreerimine: Tõnis Laanemäe, tel 53054053, tonis.laanemae@hiiumaa.ee

Registreeru koolitusele siin!

Koolitus toimub koostöös Eesti Vabaharidusliiduga, projekti "Ettevõtlik õppija (2016-2019)" (projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063) raames.