Koolituse uudised

« Tagasi

Persooni- ja brändisaadikute koolitusseminar

Aeg: september 2019

Koht: Maavalitsuse II korruse saal, aadressil Leigri väljak 5, Kärdla.

Registreeru koolitusele siin - http://bit.ly/persooni-jabrandisaadikutekoolitus.

Koolitusseminari hind: 85 eurot + km%.
NB! Koolitus toimub juhul, kui koolitusgrupp komplekteerub. Koolitusgrupi suurus on piiratud.

Osad ettevõtte töötajad ja juhid jäävad oma teenuste ja toodetega silma, kuid osad mitte. Osad inimesed on tuntud, osad vähem tuntud. Me iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis meist tekib.
Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus Sa tegutsed? Kuidas eristuda samas valdkonnas tegutsevate inimestega?
Kuidas eristuda ettevõtte brändisaadikuna, et jõuda oma soovitud klientideni? Milliste sõnadega kirjeldatakse, kui Sa ruumist lahkud? Kuidas soovid, et sind tuntakse?

Lühitutvustus
Iga ettevõtte juht on oma ettevõtte esimene brändi kujundaja ning tal on suurim mõjuvõim turundamiseks. Iga ettevõtte töötaja on parim brändisaadik, kes kujundab ettevõtte mainet, loob väärtust tootele/teenusele, oskab teadlikult lähtuvalt eesmärgist rääkida lugusid ning luua tootele/teenusele sotsiaalset väärtust. Turundada ettevõtte tooteid/teenuseid läbi persooni/läbi töötajate, siis on selge ja oluline eristumise koht.
Kuid selleks, et töötajad brändisaadikud oleksid, siis esmalt tuleks tööandjal väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele ja töötaja peaks oskama defineerida väärtuspakkumist kliendile, et tekkiks win-win olukord. Lisaväärtusena saavad töötajad kujundada ka seeläbi iseenda persoonibrändi. Töötajate ja juhi jaoks on persoonibrändiga tegelemise vajalik, sest välja peab tulema selge seos tegevusvaldkonna ja nende vahel. Tegevused peaksid rääkima tugevamini, kui sõnad. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis, kasvatab äri, toob tegevustesse uusi võimalusi ning aitab eristuda.
Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, keda tuntakse!

Läbitavad teemad
1. Juhi/töötaja persoonibränd
Räägime persoonibrändi olemusest. Alusta mõtlemist endast, kui persoonibrändist. Juht, kui tugeva persoonibrändi hea eeskuju. Kuidas luua ja tugevdada persoonibrändi? Millised on persoonibrändi eneseturunduse võimalused ja tööriistad? Kuidas töötajate persoonibrändi arendamine aitab ettevõttel eesmärke saavutada? Kuidas tugev persoonibränd aitab eristada toodet/teenuse müüki kliendile?
2. Töötaja, kui organisatsiooni brändisaadik
Kas sinu töötajad on organisatsiooni brändisaadikud, kus nad töötavad? Või siis ikkagi ei ole? Mida annab organisatsioonile juurde töötajatest brändisaadikute tuumiku olemasolu (turunduses, tööandja brändi kujundamisel, toote/teenuse müümisel)? Kuidas läbi kõrgema seotuse loomise mõjutada eesmärkide saavutamist? Milline on tööandja väärtuspakkumine töötajale? Väärtused, kuid vundament brändisaadikute aukoodeksile. Kuidas tekitada tööandja väärtuspakkumisest konkurentsieelis? Kuidas antud win-win olukord mõlemale osapoolele uut väärtust loob? Kuidas organisatsiooni töötajad sotisaalset väärtust luua saaksid? Kuidas organisatsiooni töötajad, kui brändisaadikud saavad kujundada ka iseenda persoonibrändi?

Koolitusseminaril osalenud
1. Mõistavad persoonibrändi kujundamise vajadust, tegelevad antud teemaga teadlikumalt ja sihipäraselt
2. Oskavad teadlikult tegutsedes persoonibrändi arendamise kaudu eristuda toote/teenuse müümisel
3. On teadlikud brändisaadiku põhimõtetest ning kasutavad teadmisi eesmärkide saavutamisel ja tööandja brändi tugevdamisel

Koolituse sihtrühm
Organisatsioonide juhid ja keskastmejuhid. Töötajad, kes tegelevad müügiga ning kuidas läbi iseenda tugeva persooni eristuda konkurentidest, kasvatades seeläbi toote/teenuse müüki.

Koolitaja Signe Ventsel
Signe Ventsel on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine, inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi ja erinevaid projekte, õppinud turundust ja hariduse juhtimist, läbi viinud erinevaid koolitusi turundusvallas, inimeste arendamisega seotud teemadel, tuutorlusest ja ettevõtlikkusest.
Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja Naised ettevõtluse ettevõtlusprogrammi koolitaja.

Kontaktisik
Liis Remmelg
liis.remmelg@hiiumaa.ee
5055709