Koolituse uudised

« Tagasi

ESF koolitus: Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd

Koolitus jääb ära.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Tuuru maja, Kärdla

Koolituse läbiviimise aeg: 18.-21. juuni 2019 kl 9-12:15 (a 4 ak h)

Koolitaja: Helena Ehrenbusch

Helena Ehrenbusch:

Maastikuehitaja, tase 4 (2017-2019)

Diplomeeritud superviisor/coach, tase 7 (2010-2013)
MA koreograaf/lavastaja (2005-2007)

MSc psühholoogias (1993-2000), psühholoog-nõustaja

Muu haridus: järjepidev erialane enesetäiendus, sh multikultuuriline integratsioon, inimese mitmedimensioonilise profiili koostamine, probleemne käitumine ja käitumise juhtimine, riskide hindamine ja juhtimine, ohutu töötamise kord, muudatuste planeerimine ja juhtimine, agressiooni regulatsioon, erivajadusega inimese metoodiline hindamine ja juhendamine,  psühhoteraapiad.

Minu tööriistakotti rikastavad põhimõtted jungiaanlikust psühholoogiast, süsteemsest peretööst, riskikäitumise analüüsimise ja juhtimise metoodikast, loovuskoolitusest ja kehateraapiast. Igapäevaelus taastun lähedastega mõnusalt aega veetes ja läbi oma kunstnikukarjääri. Järjepidev loovtegevus aitab mul avardada mõtlemist, kogeda sõnades seletamatut ning saada uusi ideid, mida omakorda teistega jagada. Minu suurim väljakutse tänases päevas on Luidja Tsirkusetalu, minu perekonna pärand Hiiumaal. Tsirkusetalu peamisi eesmärke on tsirkusekunsti tutvustamine ja arendamine, sotsiaalne tsirkus erivajadustega inimestega ja maaelu arendamine läbi loovtegevuse.

Sihtrühm: kõik põhi- või keskhariduseta  täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud  

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed

• töötud (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)

Eesmärk ja väljund: Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute sotsiaalseid oskusi (koostööoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada osalema elukestvas õppes.

Kursuse teemad: Koostöövõrgustiku kujundamine: Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös. Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena.

Grupi suurus: 12 inimest

Maksumus: tasuta

Registreerimine hiljemalt 10. juunini: Kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

Registreerimisvormi leiad siit.

Toetab Tartu Rahvaülikooli projekt "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" . 

Õppekava:

Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?