Koolituse uudised

« Tagasi

ESFi koolitus: Inglise keel klienditeenindajatele (algtase) Käinas

Toimumise koht: Käina Põhikool
Toimumise aeg: 24. oktoober - detsember 2019
Toimumise päev ja kellaaeg: T kl 18-19.30 ja teine päev nädalas lepitakse kokku esimesel kohtumisel, vastavalt osalejate soovile.
Koolitaja: Maris Varik
Koolitaja Maris Varik on lõpetanud 1978 Tartu Ülikooli  vene filoloogia eriala, 1996 Tallinna Pedagoogilise Instituudi täiendõppes põhikooli inglise keele õpetaja. 2013 lõpetas ta Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži gümnaasiumi inglise keele õpetaja diplomiga. Inglise keelt on ta õpetanud alates 1992. aastast ja täiskasvanutele juba 8 aastat. 
Koolituse maht: 40 tundi
Koolitus on osalejatele tasuta.
Sihtrühm:
Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on:

• põhi- või keskhariduseta 

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

 
 
Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.
 
Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel  5345 9558