18.05.21

Olime Eesti Vabaharidusliidu partnerid järgmistes projektides:

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2018"

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020"

„Ettevõtlik õppija"

„Õpioskus kui võti õppesse"

Toimetaja: HENRI REEDER

Koolituse uudised

« Tagasi

ESF koolitus: Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

 
Toimumise koht: Kärdla põhikooli arvutiklass
Toimumise aeg: alates 20. oktoobrist  24. novembrini 2020
Toimumise päev ja kellaaeg: Teisipäeviti kl 16.00 - 19.10
Koolituse maht: 32 tundi
Koolitaja: Siret Lahemaa.

Siret Lahemaa on lõpetanud 2013 a Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži haridustehnoloogia eriala (tehnikateaduste magister). Täiskasvanute koolitamise kogemust on aastast 2006, kui ta alustas Tiigrihüppe SA koolitajana. Praegu jätkab Siret HITSA koolitajana.

Koolitus on osalejatele tasuta.
 

Sihtgrupp: 

  • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud
  • madala haridustasemega oskustöötajad
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • üldkeskharidusega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised
  • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed
 
 
Koolitus toimub koostöös  Hiiumaa Ametikooliga ja Tartu Rahvaülikooliga projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.
 
Lisainfo: Jane Üksik, jane@hak.edu.ee, 5690 7746
Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558