Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor avaneb 1. aprillil 2021, taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021.

Programmi uus määrus on vastu võetud 20.03.2021.  

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks 2021 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede) :

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon 2021. aastal:

Komisjoni esimees: 

Aivi Telvik                 – Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna arenguspetsialist,

liikmed:

Ingrid Purge               – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Margit Kääramees      – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik                  – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Katrin Sarapuu           – SA Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht

 

KOPi infopäev toimub neljapäeval, 15. aprillil algusega kell 10 ZOOM keskkonnas.

Registreeri ennast infopäevale siin. Registreerumine kuni 14. aprillini. Osalejatele saadetakse ZOOMi link kolmapäeva õhtul.

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

Hindamismetoodika

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel kevadel 2021:

Juhend taotluse täitmiseks e-keskkonnas

Videojuhend taotluse täitmiseks e-keskkonnas

Näiteid väljundi tõendusdokumentidest

.

Taotlusvormid kevadvoor 2021

Kogukonna areng meetme näidisvorm (taotlus täidetakse e-keskkonnas)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine meetme näidisvorm (taotlus täidetakse e-keskkonnas)

Aruandevorm

 

2020 sügisvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

15. aprilli 2021 infopäeva slaidid

11. septembri 2020 infopäeva slaidid

11. märtsi 2020 infopäeva slaidid

Esitlus 2019 kevadisel infopäeval