Kohaliku omaalgatuse programm

Alates 2018. aastast on programmi rakendaja Hiiu maakonnas SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Programmi määrus võeti vastu 9. märtsil 2018. Alates 1. märtsist 2020 kehtib määruse uus versioon.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng;
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 1. meetmes 2500 eurot ja 2. meetmes 4000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2020 kl 16.30 SA Hiiumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon 2020. aastaks on moodustamisel.

KOPi infopäev toimub 11. märtsil kell 15 Tuuru maja II korruse õppeklassis, kus tutvustatakse uuenenud programmi tingimusi.

Registreerimine kuni 10. märtsini siin

11. märtsi 2020 infopäeva slaidid

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Hindamismetoodika

 

2020 taotlus- ja eelarvevormid:

MEEDE 1 taotlusvorm

MEEDE 1 eelarvevorm

 

MEEDE 2 taotlusvorm

MEEDE 2 eelarvevorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

2019 sügisvooru taotlus- ja eelarvevormid:

TAOTLUSVORM meede 1- Kogukonna areng
EELARVEVORM  meede 1- Kogukonna areng

TAOTLUSVORM meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
EELARVEVORM meede 2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2019 sügisvooru aruandevormid:

Meede 1 sisuaruanne

Meede 1 kuluaruanne 

Meede 2 sisuaruanne

Meede 2 kuluaruanne


2019 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne

Meede 2 - kuluaruanne

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Meede 1 taotlusvormi abimaterjal kevadvoor 2020

Meede 2 taotlusvormi abimaterjal kevadvoor 2020

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

Esitlus kevadisel infopäeval