Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober 2020.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng;
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 1. meetmes 2500 eurot ja 2. meetmes 4000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2020 kl 16.30 SA Hiiumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon on moodustatud 04.03.2020 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja käskkirjaga nr 4.3-2/2020/5:

Komisjoni esimees:

Aivi Telvik - Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna arenguspetsialist;

liikmed:

Ingrid Purge - MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja

Kaie Pranno - MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja

Heli Üksik - MTÜ Külaselts MUHV juhatuse liige

Katrin Sarapuu - SA Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht

 

KOPi infopäev toimub 11. septembril kell 15 Tuuru maja II korruse õppeklassis, kus tutvustatakse uuenenud programmi tingimusi.

Registreerimine kuni 10. septembrini siin

 

Programmi määrus võeti vastu 9. märtsil 2018. Alates 1. märtsist 2020 kehtib määruse uus versioon. Hetkel kehtiv versioon on siin.

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Hindamismetoodika

 

2020 sügisvooru taotlus- ja eelarvevormid:

MEEDE 1 taotlusvorm

MEEDE 1 eelarvevorm

 

MEEDE 2 taotlusvorm

MEEDE 2 eelarvevorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

2019 sügisvooru aruandevormid:

Meede 1 sisuaruanne

Meede 1 kuluaruanne 

Meede 2 sisuaruanne

Meede 2 kuluaruanne


2019 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne

Meede 2 - kuluaruanne

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Meede 1 taotlusvormi abimaterjal kevadvoor 2020

Meede 2 taotlusvormi abimaterjal kevadvoor 2020

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee

 

11. septembri 2020 infopäeva slaidid

11. märtsi 2020 infopäeva slaidid

Esitlus 2019 kevadisel infopäeval